BLog

Nyheder og viden om arbejdsmiljø

Gode arbejdsmiljøvaner skaber merværdi af dit arbejdsmiljøsystem

Gode arbejdsmiljøvaner skaber merværdi af dit arbejdsmiljøsystem

Vi har bedt Bettina Prühs, organisationskonsulent i Godt Arbejdsliv, og cand. mag i arbejdslivsstudier og psykologi, beskrive hvordan man kommer i gang med at ændre virksomhedens vaner. Bettina arbejder med  organisationsforandring og psykisk arbejdsmiljø. Hun...

Forgreningslogik og segmentering

Forgreningslogik og segmentering

Forgreningslogik er en funktion, der ændrer hvilket spørgsmål, eller hvilken kategori, en respondent ser efterfølgende -  baseret på hvordan de svarer på det nuværende spørgsmål. Dette kaldes også  ”betinget forgrening”, hvor administratoren opretter en...

Runderinger forbedrer sikkerhedskulturen og arbejdsmiljøet

Runderinger forbedrer sikkerhedskulturen og arbejdsmiljøet

Regelmæssige runderinger på arbejdspladsen er en enkel og struktureret metode til selv at forbedre sikkerhedskulturen, arbejdsmiljøet og trivslen på samme tid. Sikkerhedsrunderinger, inspektioner, tjeklister, arbejdsmiljøgennemgange, Safety Walks, audits - kært barn...

5 gode grunde til at lave Digital APV

5 gode grunde til at lave Digital APV

En digital APV foregår online, og store dele af APV-processen bliver automatiseret og struktureret for dig. En digital APV omfatter således alle 5 faser af en lovpligtig APV.

Trivsel på arbejdspladsen som konkurrenceparameter

Trivsel på arbejdspladsen som konkurrenceparameter

Vi har bedt ekspert i 'medarbejderoplevelse' Jonas Bladt Hansen fortælle lidt om hvordan han arbejder med at styrke medarbejdertrivsel.  Sund trivsel på arbejdspladsen bliver en afgørende konkurrenceparameter i fremtiden. Det skyldes, blandt andet at arbejdsgivere...

Sådan skaber I trivsel på arbejdspladsen

Sådan skaber I trivsel på arbejdspladsen

Vi har bedt stressekspert Birgit Ritter fortælle om hvordan hun arbejder med forbedring af trivslen i virksomheder. Trivsel på arbejdspladsen er alfa omega både for medarbejdere og arbejdsgivere. Alt for mange virksomheder lider store økonomiske tab på grund af...

Kemisk APV og Arbejdstilsynet

Kemisk APV og Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet har bekendtgjort at de ikke længere finder kravet om udarbejdelse af APB’er (Arbejdspladsbrugsanvisninger) tidssvarende. Kravet om udarbejdelse af APB ophæves således. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2019. Der er i stedet kommet et øget fokus...

PRØV OS GRATIS

Prøv os uden forpligtelser i 30 dage