Om oshure

Samarbejdspartnere

HR-drift, transformation og organisationsudvikling

Jeg tror ikke på at ”one-size fits all”, og med 15 års erfaring inden for ledelse, organisation og HR tilbyder jeg skræddersyet support på de opgaver, som kan fylde rigtigt meget for ledelsen.

Jeg dykker ned i jeres virksomhed, for at se hvad der er specielt hos jer, hvordan jeg bedst kan supportere jeres HR-drift, transformation, organisationsudvikling, fastholdelse af medarbejdere, tiltrækning af kandidater, og interne kommunikation.

Ved hjælp af mit brede netværk og min analytiske tilgang får jeg hurtigt sat mig ind i jeres nuværende situation og behov og tilpasser min tilgang dertil.

Læs mere på https://abildgaardmanagement.dk/

Strategisk og operationel arbejdsmiljørådgiver

Vores grundkoncept er, at vi kommer og hjælper med en gennemgribende APV, der går alle kroge og hjørner igennem. Samtidig sørger vi for/hjælper med at al lovpligtig dokumentation er klargjort og nemt tilgængelig.

Under APVen laver vi det årlige lovpligtige eftersyn af maskiner med egne eftersynsmærkater, vi hjælper med den nye lovpligtige kemiske APV, kontrollerer en evt AmG’s lovlighed, hjælper med de lovpligtige instruktioner, gennemgår interne politikker og hjælper med den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Læs mere på https://www.miljohuset.dk/

Trivselsudvikling og stressforebyggelse

Ritterhuset arbejder praktisk med at skabe robuste organisationer gennem bl.a. online trivselsundersøgelse og konkret stressforebyggelse.

Ringe trivsel kan være et alvorligt problem – ikke alene for de medarbejdere der mistrives, men også for arbejdspladsens mulighed for at levere en god kerneydelse. Med udgangspunkt i en trivselsundersøgelse arbejder Ritterhuset med den del af organisationen udfordringen ligger. Det kan være på overordnet CXO niveau, på ledelsesniveau, i udvalgte teams eller det kan dreje sig om enkelte medarbejdere.

Læs mere på https://ritterhuset.dk/

Hurtig afdækning af arbejdsmiljøet

Visma Dataløn har siden 2019 været forhandler af OSHURE. Her kan du finde 22 brancherettede spørgeskemaskabeloner. Når du vælger et, få du tilsendt et spørgeskema, som du videresender til din kolleger. Efter 14 dage får du tilsendt en rapport med konklusioner.

Produktet er mest tænkt til mindre virksomheder eller virksomheder, der blot vil have et hurtigt øjebliksbillede af arbejdsmiljøet uden at skulle engagere rådgivere, tegne abonnement eller bygge større systemer op.

Hvis du i forvejen er Datalønkunde kan du gemme konklusionerne fra undersøgelsen i e-arkiv og evt få Dataløn til at minde dig om næste gang, at du skal lave en undersøgelse.

Du kan vælge og købe produktet direkte her:

Læs mere på https://www.dataloen.dk/loen/add-on/oshure/

Maskinsikkerhed og CE-mærkning

Mere end 20 års erfaring med maskinsikkerhed og arbejdsmiljø – 13 års erfaring i Arbejdstilsynet, Usafe dækker hele landet.

Et bedre arbejdsmiljø giver også mere engagerede medarbejdere.
Engagerede medarbejdere skaber kreativitet og loyalitet – og færre sygemeldinger.

Kreativitet og loyalitet giver grobund for vækst og sunde forandringsprocesser.

Lad os sammen finde ud af hvad I skal have hjælp til.

Læs mere på https://usafe.dk/