Kortlægning

Alle typer digitale medarbejdermålinger

Undersøg hvordan de ansatte oplever indflydelse på deres arbejde, stress, trivsel, udviklingsmuligheder, samt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Tag pulsen

Prøv selv gratis i 30 dage, eller lad os vise dig hvor nem og brugbar digital kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø kan være. Du kan få adgang med det samme, eller finde en dato der passer i kalenderen.

Fleksible og brugervenlige medarbejdermålinger på flere sprog

Alle typer medarbejdermålinger

 Opsæt nemt egne, sprogversionede undersøgelser for APV, stress, trivsel, social kapital, ledelsesevaluering, eller fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Konkret visuel statistik

Grafisk, interaktiv  og brugervenlig rapport i realtid med benchmark der nemt kan deles som PDF, eller eksporteres til andre systemer.

Fuld fleksibilitet

Rediger selv alle spørgsmål, svarvægtning og hjælpetekster. Mulighed for avanceret segmentering, forgrening (skip logic) og meget mere.

Spar tid og besvær

Lav helt egne undersøgelser, eller brug fx vores brancherettede, gennemprøvede APV– og trivselsskabeloner, eller lav nemt en kombination.

Spørgmålsbank

Rediger selv, eller vælg mellem hundredevis af kategoriserede, oversatte og vægtede arbejdsmiljøspørgsmål fra fx Arbejdstilsynet.

100% anonymitet

Få de mest ærlige besvarelser med 100% anonyme undersøgelser, mens der stadig kan benchmarkes mellem fx afdelinger eller lokationer.

Forgreningslogik og avanceret segmentering

Opret en dynamisk undersøgelse, som afhænger af en respondents svar, og lav fx benchmark af køn, alder mm.

Personlig score

 Vis et personligt, vægtet resultat til medarbejderen når de gennemfører undersøgelsen til ‘gamification’ og ekstra involvering.

Sprogversionering

 Opret undersøgelser med nem indbygget oversættelse til dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk, ukrainsk, polsk, grønlandsk mm.

Fleksibelt format

Lav undersøgelser via app, normal webbrowser (tablet og PC) samt print til medarbejdere uden skærmadgang. Mulighed for QR kode.

Gem-og-fortsæt

Kladder kan gemmes automatisk, så det er til enhver tid er muligt at vende tilbage til undersøgelsen.

Fuld adgangsbegrænsning

Vælg fx selv hvilke administratorer der kan oprette og redigere undersøgelser, eller om de fx kun kan se statistik.

Dynamisk og interaktiv rapportering

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er formålet med medarbejder-undersøgelser?

Medarbejder-undersøgelser kan hjælpe med at indsamle vigtig information om arbejdsmiljøet, trivslen, arbejdsglæden og medarbejdernes syn på organisationen. Dette kan bruges til at identificere eventuelle udfordringer og implementere forbedringer.

Hvordan kan medarbejder-undersøgelser gennemføres online?

Oshure tilbyder et online-værktøj til medarbejder-undersøgelser, som gør det muligt at oprette og distribuere spørgeskemaer via link eller medfølgende app. Medarbejderne kan besvare spørgeskemaet via PC, tablet, mobiltelefon og medfølgende app. Resultaterne analyseres automatisk, og der kan dannes et væld af forskellige grafiske rapporter.

Hvad er APV, og hvordan kan det integreres i medarbejder-undersøgelser?

APV står for Arbejdspladsvurdering og er en undersøgelse af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Med Oshure’s online-værktøj til APV kan fx trivselsspørgsmål integreres i undersøgelserne, således at man får en samlet og helhedsorienteret vurdering af arbejdsmiljøet.

Kan undersøgelserne tilpasses virksomhedens specifikke behov?

Ja, med Oshure’s online-værktøj kan medarbejder-undersøgelser tilpasses virksomhedens specifikke behov. Man kan oprette egne spørgsmål og tilpasse designet, så det matcher virksomhedens identitet og behov.

Hvordan kan man sikre medarbejdernes anonymitet under undersøgelserne?

Oshure sikrer medarbejdernes anonymitet 100% ved at alle deltager fra samme link, og der således ingen personlige identifikatorer findes i svarene. Dette giver medarbejderne tryghed og tillid til at dele deres ærlige synspunkter. Det er dog stadig muligt at sammenligne fx afdelinger eller lokationer.

Kan man få adgang til realtidsdata under undersøgelserne?

Ja, med Oshure’s online-værktøj kan man få adgang til realtidsdata, så man kan følge med i svarene og resultaterne, mens undersøgelsen stadig kører. Dette giver mulighed for hurtig opfølgning og handling på eventuelle problemer.

Kan man generere rapporter og analyser baseret på undersøgelsesresultaterne?

Ja, med Oshure’s online-værktøj kan man både automatisk eller interaktivt generere forskellige PDF eller Excel-rapporter og analyser baseret på undersøgelsesresultaterne. Dette gør det nemt at identificere trends, mønstre og områder, der kræver særlig opmærksomhed. Det er også muligt at give fx mellemledere adgang til at lave deres egne rapporter baseret på det udsnit af data du giver dem adgang til.

Findes der APV-skabeloner, man kan bruge og redigere, så de passer til ens eget firma?

Alle brancer er dækket med mere end 70 forskellige oversatte og opdaterede APV skabeloner til rådighed i modulet, og vi arbejder løbende på at udvikle flere. Man har mulighed for at kopiere en eksisterende skabelon og arbejde videre med skabelonen så den tilpasses jeres nøjagtige behov.

Kan undersøgelser vises på mobiltelefon eller app?

Ja. Muligheden for at tilgå undersøgelser via link eller app er en nem måde at sikre adgang for alle medarbejdere – også fx produktionsmedarbejdere, som ikke har adgang til en PC i løbet af arbejdsdagen. Peg evt dit telefon-kamera mod denne QR kode for at se eksempel på en APV undersøgelse på telefonen, eller klik her:

Eksempel APV undersøgelse

Har I styr på GDPR i brugen af undersøgelser?

Ja, vi er ISAE 3000 certificerede og alle data er lagret hos Microsoft Azure i EU. Vi benytter endvidere kryptering af alle forbindelser. Læs mere på vores side om sikkerhed.

Kan man starte besvarelsen, holde pause og besvare resten senere?

Ja, hvis du er startet med at svare på undersøgelsen, vil systemet huske dine svar, når du senere vil udfylde resten, så længe undersøgelsen er åben og du er på samme PC, mobil eller tablet.

Kan man lave spørgsmål som skal besvares før man går videre?

Ja, man kan vælge i systemet, om et spørgsmål skal være obligatorisk eller ikke-obligatorisk at udfylde.

Kan der laves spørgsmål som visse personer ikke skal besvare?

Ja, det er muligt at lave såkaldt forgrenings-logik, hvor brugeren sendes videre i skemaet baseret på deres svar. Fx kan det være smart ikke at skulle svare på uddybende spørgsmål hvis man har svaret “nej” til om man er udsat for chikane.

Kan man ændre på svar-mulighederne?

Ja, og man kan gemme sine egne “grupper” af svarmuligheder så det er nemt at sætte de samme svar ind på flere spørgsmål. Dertil styrer man også selv vægtning (som forbedrer rapportering), rækkefølge og kommentar-mulighed. 

Du er i godt selskab

Oshure har siden 2007, hjulpet tusindvis af private og offentlige virksomheder med fx digitale APV og trivselsanalyser samt omfattende arbejdsmiljøledelsessystemer til handlingsplaner, indberetninger, kemikaliehåndtering og meget andet.

Vi ønsker at vores løsninger er baseret på en kombination af tillid, troværdighed og fleksibilitet, og derfor er support og hjælp en fuldt integreret del af alle vores produkter.

PRØV OS GRATIS

Prøv os uden forpligtelser i 30 dage