Egenkontrol

Rundering, safety-walk og tjekliste på flere sprog

Komplet værktøj til at oprette og gennemføre strukturerede sikkerhedsrunderinger, safety-walks, inspektioner og arbejdsmiljøgennemgange, når som helst og hvor som helst.

Hæv sikkerheden

Prøv selv gratis i 30 dage, eller lad os vise dig hvor nemt arbejdsmiljørepræsentanter, sikkerhedsfolk m.v. kan foretage en løbende struktureret egenkontrol. Du kan få adgang med det samme, eller finde en dato der passer i kalenderen.

Runderinger og checklister med fotodokumentation

Alle typer runderinger

Komplet digitalt runderingsværktøj til fx check af Covid-19 regler, sikkerhedsrunderinger, safety-walks, intern audit, slutkontrol, arbejdsmiljøgennemgange og andre tjeklister og egenkontrol

Konkret visuel statistik

Avanceret, grafisk og interaktivt  overblik over runderingernes afvigelser over tid, så du kan fokusere på de områder hvor der mangler indsats.

Fuld fleksibilitet

Rediger selv alle spørgsmål, svarvægtning og hjælpetekster. Mulighed for avanceret segmentering, forgrening (skip logic) og meget mere.

Gem-og-forsæt

Kladder kan gemmes automatisk, så det er til enhver tid er muligt at vende tilbage til registreringen.

Spørgmålsbank

Opret helt egne tjeklister, spørgsmål,  svar og vægtning. Mulighed for  “Ikke relevant’ svarmulighed for et observationsemne, samt obligatorisk og valgfrie spørgsmål. Oversæt nemt til andre sprog.

Opret sager undervejs

Mulighed for at oprette sager med fotodokumentation direkte i runderingen, samt indtaling eller indtastning af valgfrie kommentarer.

Sikkerhed frem for alt

Runderingerne foregår via brugervenlig app der kan adgangstyres med Microsoft og Google. Mulighed for To-faktor-godkendelse (2FA) og QR kode.

Runderings App

Enkel og brugervenlig app så arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøkoordinatorer, medarbejdere fra HR, sikkerhedsfolk m.v. nemt kan foretage en struktureret afdækning.

Hvad er arbejdsmiljørunderinger?

Sikkerhedsrunderinger, egenkontrol, inspektioner, tjeklister, arbejdsmiljøgennemgange, Safety Walks, audits – kært barn har mange navne – er en god og effektiv metode til at systematisk og jævnligt at gennemgå jeres processer og områder – og forbedre dem.

Det kan samtidig være en fin og struktureret metode til at forbedre sikkerhedskulturen og fremme dialogen mellem medarbejdere og arbejdsmiljøorganisationen.

En rundering er samtidig medvirkende til, at sikkerhedsgruppen lærer sit arbejdsområde og de ansatte at kende, og dels at de ansatte lærer sikkerhedsgruppen at kende.  Det vil også medvirke til at opbygge et tillidsforhold mellem kollegaer og arbejdsmiljøgruppen, hvilket er meget vigtigt, hvis sikkerhedsarbejdet skal give resultater.

Læs mere om runderinger

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor lave sikkerhedsrunderinger?

 

Sikkerhedsrunderinger er et vigtigt redskab til at overvåge og forebygge arbejdsulykker på arbejdspladsen.

Runderingerne kan fx undersøge anvendelse af hjælpemidler, personlige værnemidler og procesudsug mm samt sikre, at arbejdspladsen er tilstrækkeligt ryddet op. Derudover giver sikkerhedsrunderinger mulighed for at følge op på tidligere runderinger og forbedre relationen mellem medarbejdere og arbejdsmiljøgruppen.

Arbejdsmiljøloven kræver at;

 • Arbejdsgiveren skal sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt (§15)
 • Arbejdslederen skal kontrollere, at sikkerhedsforanstaltningerne virker (§26)
 • De ansatte skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde, herunder at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt (§28)

Læs mere om runderinger her

Sikkerhedsrunderinger - hvor ofte?

Der findes ingen bestemmelser i den danske arbejdsmiljølov, der fastsætter krav til hyppigheden af sikkerhedsrunderinger. Det betyder, at det er op til virksomheden og arbejdsmiljøgruppen at fastlægge retningslinjer for, hvor ofte sikkerhedsrunderinger skal finde sted. Arbejdsmiljøgruppen bør planlægge, hvordan alle områder bedst muligt dækkes af runderingerne og tage stilling til, om medarbejderne skal orienteres før en rundering.

Det anbefales generelt, at sikkerhedsrunderinger gennemføres på dage, hvor de kan give et realistisk billede af arbejdsgangene og eventuelle sikkerhedsmæssige udfordringer. I risikofyldte arbejdsgange, såsom i produktionsvirksomheder, kan det være hensigtsmæssigt at gennemføre sikkerhedsrunderinger ofte.

Én sikkerhedsrundering pr. måned er meget normalt, men man kan også differentiere, så rundering i kontormiljøer eksempelvis kun foregår én gang i kvartalet, mens rundering i produktionsområder foregår hver uge.

Hvordan arbejder vi med resultaterne?

Resultaterne fra sikkerhedsrunderingerne skal bruges til at klarlægge kritiske forhold, der skal udbedres. For at sikre, at udbedringen bliver gennemført effektivt og struktureret, vil der typisk blive udarbejdet handlingsplaner. Disse handlingsplaner vil inkludere specifikke opgaver, ansvarlige personer og deadlines for hver opgave.

Ved at tilknytte ansvarlige personer til handlingsplanerne sikres det, at der er klare roller og ansvarsfordeling i forhold til at løse de identificerede problemer. Deadlines for opgaverne vil sikre, at der bliver fulgt op på og prioriteret handling inden for en given tidsramme.

Det er vigtigt at bemærke, at arbejdsmiljøudvalget eller arbejdsmiljøgruppen også bør kommunikere resultaterne og de igangværende forbedringsinitiativer til medarbejderne. Dette kan opnås ved at afholde møder, sende opdateringer eller oprette kommunikationskanaler, hvor medarbejderne kan få information og bidrage med deres egne observationer eller forslag til forbedringer. På Oshure-platformen medfølger en app hvor dokumentation og handlingsplaner kan vises.

Hvem bør facilitere runderingerne?

Det bør være arbejdsgiveren eller arbejdsgiverens repræsentant, der faciliterer runderingerne. Det kan eksempelvis være lederen på arbejdspladsen eller en medarbejderudvalgets repræsentant.

Facilitatoren skal sikre, at runderingerne gennemføres effektivt og sikkert, og at alle relevante emner bliver dækket. Derudover er det vigtigt, at facilitatoren har nødvendig viden om arbejdsmiljøområdet og lovkravene for at kunne vejlede og rådgive medarbejderne korrekt.

Hvor skal sikkerhedsrunderingen foregå?

Det er af afgørende betydning at fastlægge, hvilke områder på virksomheden der skal underkastes sikkerhedsrunderinger. Sikkerhedsrunderinger er ikke kun relevante i eksempelvis produktionslokaler, men kan også udføres i områder som:

 • Værksteder
 • Kontorer
 • Lagerlokaler
 • Køretøjer

Hvis man anvender en tjekliste til sikkerhedsgennemgange, kan det være en fordel at tilpasse tjeklisten til de enkelte afdelinger, så denne bliver mere målrettet mod de arbejdsmiljøforhold, der er specifikke for den pågældende afdeling.

Hvad observeres typisk på en sikkerhedsrundering?

Der er ofte mange punkter, som arbejdsmiljøgruppen selv kan løse, når de gennemgår sikkerhedsrundinger. Her er nogle typiske eksempler:

 • Der er behov for at reparere sikkerhedslågen, da den er slidt.
 • Førstehjælpsskabet mangler en øjenskylleflaske.
 • Nødudgangen i pakkeriet er blokeret af en palle med varer.
 • Ledningen til vinkelsliberen er beskadiget.

For at sikre god kommunikation til medarbejderne er det nyttigt at tage billeder af de forhold, der opdages under sikkerhedsrundingen. Disse billeder kan være med til at synliggøre og præcisere, hvilke forbedringer der skal iværksættes.

Du er i godt selskab

Oshure har siden 2007, hjulpet tusindvis af private og offentlige virksomheder med fx digitale APV og trivselsanalyser samt omfattende arbejdsmiljøledelsessystemer til handlingsplaner, indberetninger, kemikaliehåndtering og meget andet.

Vi ønsker at vores løsninger er baseret på en kombination af tillid, troværdighed og fleksibilitet, og derfor er support og hjælp en fuldt integreret del af alle vores produkter.

PRØV OS GRATIS

Prøv os uden forpligtelser i 30 dage