Kemi og værnemidler

Helhedsorienteret og instruktiv kemisk APV

Opret egen kemidatabase, upload sikkerhedsdatablade, lav en risikovurdering af de enkelte stoffer, og gør det hele tilgængeligt for medarbejderne via printede plancher eller app.

Lav risikovurdering

Prøv selv gratis i 30 dage, eller lad os vise dig hvor nemt sikkerheden kan hæves og lovkravene til kemisk APV overholdes. Du kan få adgang med det samme, eller finde en dato der passer i kalenderen.

Instruktiv kemisk APV

Der er siden 1. juli 2019 fra myndighedernes side øget fokus på oplæring og instruktion, fordi det i mange situationer er den manglende instruktion af medarbejderen, der kan medføre problemer eller skade.

Egen kemidatabase

Komplet værktøj til at registrere alle kemiske produkter i virksomheden med leverandøroplysninger, datablade mm

PPE og faresymboler

Sæt nemt symboler for påkrævet personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr samt faremærking på alle kemikalieinstruktioner.

Sikkerhedsdatablade

Upload sikkerhedsdatablade samt produktbilleder, og gør dem tilgængelige for medarbejderne via app eller print.

Instruktion

Giv nemt løbende instruktion til de ansatte med udprint af kemiark og/eller publicering på medfølgende medarbejderapp.

Valider kemisk instruktion

Check og dokumentér at instruktionen er forstået, og følges korrekt,  med vores indbyggede værktøj til kemisk APV undersøgelse.

Medarbejder app

Via app’en har medarbejderne altid sikkerhedsdatablade, og fx førstehjælp og PPE instruktioner med sig, uanset hvor de befinder sig.

Handlingsplaner

Indbygget system til håndtering af handlingsplaner, så I nemt kan arbejde struktureret med fx substitution, oplæring og instruktion.

Sikkerhedsrundering

Opsæt nemt faste runderinger og checklister så I kan sikre (og dokumentere) at det fx løbende checkes at personlige værnemidler bruges korrekt.

Vi hjælper dig godt i gang

Oshure har siden 2007, hjulpet tusindvis af private og offentlige virksomheder med fx digitale APV og trivselsanalyser samt omfattende arbejdsmiljøledelsessystemer til handlingsplaner, indberetninger, kemikaliehåndtering og meget andet.

Vi ønsker at vores løsninger er baseret på en kombination af tillid, troværdighed og fleksibilitet, og derfor er support og hjælp en fuldt integreret del af alle vores produkter.

PRØV OS GRATIS

Prøv os uden forpligtelser i 30 dage