Arbejdsmiljø

Moduler & funktionaliteter

Medarbejderundersøgelser

Alle typer medarbejdermålinger på flere sprog. Undersøg hvordan de ansatte oplever indflydelse på deres arbejde, stress, trivsel, udviklingsmuligheder, samt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Runderinger og tjeklister

Komplet værktøj til at oprette og gennemføre strukturerede sikkerhedsrunderinger, safety-walks, inspektioner og arbejdsmiljøgennemgange, når som helst og hvor som helst.

Kemikaliestyring

Gennemfør en løbende kemisk risikovurdering, upload sikkerhedsdatablade og gør det hele tilgængeligt for medarbejderne via printede plancher eller medfølgende app.

Sager og indberetninger

Vi hjælper arbejdsmiljøorganisationen med at modtage, håndtere og strukturere indberettede sager som sikkerhedsproblemer, nærved-ulykker og arbejdsulykker.

Møder og referater

Komplet værktøj til håndtering af alle typer møder i arbejdsmiljøorganisationen. Lav fx nemt den lovpligtige dokumentation af arbejdsmiljødrøftelser. Agendaskabeloner medfølger.

Handlingsplaner

Indrag hele sikkerhedsorganisationen, og skab struktur, ansvar og fremdrift på arbejdsmiljøopgaver. Publicer evt handlingsplaner på medarbejderapp’en til opfølgning og involvering.

PRØV OS GRATIS

Prøv os uden forpligtelser i 30 dage