100% anonym

Lovpligtig whistleblowerordning

Opsæt nemt professionelt internt whistleblowersystem, hvor medarbejdere kan indberette ulovligheder eller andre alvorlige forhold – anonymt og sikkert.

Bliv compliant

Prøv selv gratis i 30 dage, eller lad os vise dig hvor nemt du kommer i mål med en lovpligtig whistleblower-ordning. Du kan få adgang med det samme, eller finde en dato der passer i kalenderen.

Sikker og anonym rapportering af mistænkelige forhold

Chat med anmelder

Indbygget mulighed for lovpligtig, anonym tilbagemelding til anmelder, og for at anmelder kan kommentere yderligere på sagen.

Whistleblower-enhed

Opsæt nemt hvilke personer der har særlig adgang samt ansvaret for at kommunikere med whistlebloweren og følge op på sagerne.

Vedhæftet dokumentation

Mulighed for at oprette anonyme anmeldelser med foto- eller anden dokumentation, samt indtaling eller indtastning af  kommentarer.

Spar tid og besvær

Skabeloner for procedure og whistleblowerpolitik, så det kun tager få minutter at have en løsning i luften der overholder lovkravene.

Sikkert og Compliant

Fuldt ISAE 3000, GDPR og Shrems II kompatibelt whistleblower system. Alle oplysninger opbevares sikkert og fortroligt i EU.

100% anonymitet

Systemet garanterer fuld anonymitet for anmelder, samtidig med at der kan kommunikeres via sikkert link.

Sprogversionering

Lav nemt en dansk- eller engelsksproget version så systemet kan bruges af alle i organisationen.

Mobilvenligt system

Oshure kan bruges af alle, også dem der ikke sidder ved en computer. Systemet er fuldt optimeret til mobilen.

Hvad er en whistleblowerordning?

Whistleblowerordningen er en værdifuld løsning for virksomheder, der ønsker at fremme åbenhed, integritet og ansvarlighed. Der en formel proces, som som bruges til at opfordre medarbejdere til at rapportere potentielle ulovlige eller uetiske aktiviteter, som de måske ser i organisationen.

Whistleblower reglerne betyder, at virksomheder med 50 eller flere ansatte skal have en whistleblowerordning. Har din virksomhed mellem 50-249 ansatte, skal I have oprettet en  whistleblowerordning senest den 17. december 2023. Hvis din virksomheder har 250 ansatte eller derover har I allerede pligt til at have en whistleblowerordning.

Formålet med en intern whistleblower-ordning er at beskytte både medarbejderne og organisationen mod ulovlige og uetiske handlinger ved at tilskynde til proaktiv rapportering og rettidig handling – uden frygt for gengældelse fra arbejdsgiveren. 

Med en effektiv whistleblowerordning kan virksomheder signalere dedikation til ansvarlighed og gennemsigtighed, samt forebygge korruptionsskandaler, økonomisk kriminalitet og andre former for uhensigtsmæssig opførsel, hvilket ikke kun beskytter virksomhedens omdømme, men også bidrager til at opretholde et fair og ærlig forretningsklima.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Oshure whistleblower systemet?

Oshure er cloud-baseret software, dvs et online whistleblower system, der giver virksomheder og organisationer mulighed for at modtage, håndtere og undersøge fortrolige rapporter om bekymrende eller ulovlig adfærd i deres virksomhed. Systemet hjælper med at skabe en sikker og anonym kanal til medarbejdere og interessenter, hvor de kan rapportere potentielle emner af interesse eller bekymring.

Hvad er fordelene ved at bruge Oshure whistleblower system?

Der er flere fordele ved at bruge et Oshure whistleblower system:

 1. Anonymitet: Systemet sikrer anonymitet for dem, der indsender rapporter, hvilket øger sandsynligheden for at modtage sandfærdige og relevante oplysninger.
 2. Sikkerhed: Fortrolige oplysninger opbevares og transmitteres sikkert, hvilket hjælper med at beskytte whistleblowernes identitet og forhindre uautoriserset adgang til oplysningerne.
 3. Effektivitet: Systemet automatiserer og strømliner hele rapporteringsprocessen, hvilket sparer tid og ressourcer for virksomheden. Der er ikke brug for fx eksterne rådgivere og konsulenter.
 4. Overholdelse af lovgivning: Oshure whistleblower system hjælper virksomheder med at overholde alle relevante lovgivningsmæssige krav om rapportering af bekymrende eller ulovlig adfærd.
 5. Pris: Det er nemt og billigt at komme i gang, og det årlige abonnement er overskueligt. Samtidig får virksomheden et effektivt APV- og arbejdsmiljøsystem med i prisen.
Hvordan fungerer Oshure systemet?

Oshure systemet består af følgende trin:

 1. Indberetning: Brugere kan sende 100% anonyme rapporter om bekymrende adfærd via en sikker online platform. Virksomheden distribuerer blot et link via forskellige kanaler som fx Team, Sharepoint/intranet, QR kode, SMS, email mm.
 2. Modtagelse og behandling: Systemet modtager rapporterne og sender notifikation til de relevante personer eller afdelinger i virksomheden til yderligere undersøgelse og behandling.
 3. Opfølgning og håndtering: Virksomheden kan bruge systemet til at holde styr på rapporter og oprette opgaver eller cases til undersøgelse og håndtering.
 4. Kommunikation og feedback: Systemet giver mulighed for 100% anonym kommunikation mellem whistleblowere og dem, der håndterer sagen, samt giver feedback til indsenderen om status på undersøgelsen.
Hvad kan rapporteres gennem whistleblower systemet?

Oshure kan håndtere rapporter om en bred vifte af emner, herunder:

 • Uetisk eller ulovlig adfærd som insiderhandel, svindel eller korruption.
 • Overtrædelse af virksomhedens politikker eller retningslinjer.
 • Diskrimination, mobning eller chikane på arbejdspladsen.
 • Sikkerhedsbrud eller lækage af fortrolige oplysninger.
 • Misbrug af virksomhedens ressourcer eller misbrug af stilling.
Hvordan sikres anonymitet og sikkerhed?

Anonymitet og sikkerhed er centrale funktioner i Oshure whistleblower systemet. Systemet sikrer dette på flere måder:

 • Anonym rapportering: Brugere kan indsende rapporter uden at afsløre deres identitet eller personlige oplysninger. Der kræves ikke login, og rapporteringen kan ikke spores.
 • Kryptering: Oplysninger, der sendes via systemet, bliver krypteret for at beskytte whistleblowerens identitet og rapport.
 • Adgangskontrol: Systemet giver kun adgang til rapporterne til de personer, der er ansvarlige for at behandle dem.
 • Sikker logning: Systemet registrerer og overvåger aktiviteter for at sikre fortrolighed og sporbarhed.
 • Sikkerhedsovervågning: Systemet overvåger og registrerer aktiviteter for at opdage eventuel uautoriseret adgang eller sikkerhedsbrud.
 • Sikkerhedskopiering og gendannelse: Regelmæssig sikkerhedskopiering af data og mulighed for gendannelse sikrer, at oplysninger ikke går tabt i tilfælde af fejl eller cyberangreb.
 • Overholdelse af lovgivning: Systemet følger relevante lovgivningsmæssige krav og best practices for beskyttelse af personlige oplysninger og datasikkerhed.

Læs mere om sikkerhed hos Oshure

Hvordan implementeres Oshure i virksomheden?

Det er nemt at komme i gang med Oshure, og vi hjælper dig hele vejen igennem:

 • Tilpas systemet til virksomhedens behov, herunder logo, tekster og opsætning af whistleblower-organisationen.
 • Book online træning af relevante administratorer der skal kunne bruge systemet. Det tager ca 30 minutter.
 • Rul systemet ud ved at distribuere link fx på intranet, og promover det internt for at opmuntre til rapportering og skabe bevidsthed.
Hvad siger loven om whistleblower-ordningen?

Den 17. december 2021 trådte et EU-direktiv om beskyttelse af whistleblowere i kraft i Danmark.
Der skal etableres whistleblowerordninger i alle private virksomheder med flere end 49 ansatte. Ordningen skal være implementeret og i drift senest den 17. december 2023.

For virksomheder med mere end 250 medarbejdere skal der dog være etableret en whistleblowerordning senest den 17. december 2021.

Du er i godt selskab

Oshure har siden 2007, hjulpet tusindvis af private og offentlige virksomheder med fx digitale APV og trivselsanalyser samt omfattende arbejdsmiljøledelsessystemer til handlingsplaner, indberetninger, kemikaliehåndtering og meget andet.

Vi ønsker at vores løsninger er baseret på en kombination af tillid, troværdighed og fleksibilitet, og derfor er support og hjælp en fuldt integreret del af alle vores produkter.

PRØV OS GRATIS

Prøv os uden forpligtelser i 30 dage