INdberetning

Sagsbehandling af ulykker og indberetninger

Vi hjælper arbejdsmiljøorganisationen med at modtage, håndtere og strukturere indberettede hændelser som sikkerhedsproblemer, nærved-ulykker, chikane, arbejdsulykker eller whistleblower.

Håndter sager

Prøv selv gratis i 30 dage, eller lad os vise dig hvor nemt hele organisationen effektivt håndterer indberetninger som fx nærved-ulykker. Du kan få adgang med det samme, eller finde en dato der passer i kalenderen.

Sager og indberetninger med fotodokumentation

Indberet sager via app

Komplet værktøj til at lade medarbejderne indberette arbejdsmiljøforhold, ulykker eller nærved-ulykker, anonym whistleblower sager mm. 

Whistleblower

Mulighed for 100% anonym whistleblower-indberetning via separat side som fx kan lægges på intranet eller som link i en email, SMS, QR kode mm.  

Arbejdsulykker

Dokumenter arbejdsulykker, også dem uden sygefravær. Lad evt udvalgte medarbejdere starte indberetning direkte til Arbejdstilsynet via kladde-formular. 

Afgræns adgang til sager

Opret specifikke administrative grupper som er ansvarlige for de enkelte sagstyper, således at der er styr på hvem der bliver notificeret og adgangsbegræsning.

Fotodokumentation

Alle indberetninger og sager kan dokumenteres med fotos direkte fra app eller via upload.

Sagsanalyse

Mulighed for at beskrive og analysere sagen direkte i systemet, sætte årsager, status, ansvarlige mm 

Sikkerhed frem for alt

Sagsindberetning foregår via brugervenlig app samt administrativt system der kan adgangstyres med Microsoft og Google. Mulighed for To-faktor-godkendelse (2FA).

Notifikationer

 Udvalgte administratorer kan modtage email når der oprettes en ny sag eller indberetning.

Brugervenlig indberetning

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor indberette ulykker, nærved-ulykker og usikre arbejdsmiljøforhold?

Formålet med den løbende indberetning er at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge ulykker via data. Ved at indberette kan man tidligt identificere risici og træffe nødvendige foranstaltninger for at skabe et sikkert arbejdsmiljø.

Hvad siger loven om indberetning af arbejdsulykker?

Ifølge den danske lov om arbejdsmiljø, der er baseret på EU’s arbejdsmiljødirektiver, har arbejdsgivere pligt til at indberette arbejdsulykker til de relevante myndigheder i visse tilfælde. Her er nogle nøglepunkter:

1. Arbejdsgivere skal rapportere alvorlige ulykker: Ifølge arbejdsmiljøloven skal arbejdsgivere indberette alle alvorlige arbejdsulykker til Arbejdstilsynet eller Arbejdsskadestyrelsen. En ulykke anses for at være alvorlig, hvis den resulterer i dødsfald, alvorlig skade eller varigt mén hos den involverede.

2. Indberetning af arbejdsulykker til Arbejdstilsynet: Hvis en arbejdsulykke sker, hvor en medarbejder skal indlægges på hospitalet i mere end 24 timer, skal arbejdsgiveren indberette ulykken til Arbejdstilsynet inden for 9 arbejdsdage efter ulykken.

3. Indberetning af arbejdsulykker til Arbejdsskadestyrelsen: Hvis en arbejdsulykke fører til dødsfald, alvorlig skade (som f.eks. tab af syn eller hørelse) eller varigt mén, skal arbejdsgiveren indberette ulykken til Arbejdsskadestyrelsen inden for 48 timer efter ulykken.

4. Indberetning af andre typer af nærværende ulykker: Udover de alvorlige ulykker er arbejdsgivere også forpligtet til at indberette andre typer af nærved-ulykker eller hændelser, der kunne have ført til skade eller varig mén. Disse indberetninger er for at identificere risici og forebygge gentagelser.

Det er vigtigt at bemærke, at indberetningskravene kan variere afhængigt af specifikke brancher og arbejdsforhold. Det anbefales derfor at konsultere den danske arbejdsmiljølovgivning eller kontakte relevante myndigheder for at få detaljerede oplysninger om indberetningskravene i en specifik situation.

Hvordan forebygger man bedst nærved-ulykker?

Det bedste arbejde med at forebygge nærved-ulykker i organisationer udføres primært af ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter i tæt samarbejde. De har ansvaret for at udføre risikovurderinger og løbende følge op på arbejdsmiljøarbejdet. Formelt set er det naturligvis arbejdsgiveren, der har det endelige ansvar.

Ved at have klare retningslinjer, procedurer og træning kan man skabe en sikkerheds- og risikobevist kultur på arbejdspladsen. Medarbejderne skal opfordres til at rapportere nærved-ulykker og farlige situationer og føle sig trygge ved at gøre det uden frygt for konsekvenser. Rapportering vil bidrage til at identificere potentielle risici og træffe forebyggende foranstaltninger.

Kontinuerlig overvågning, evaluering og opfølgning på arbejdsmiljøarbejdet er også afgørende. Dette kan omfatte regelmæssige sikkerhedsmøder, arbejdspladsinspektioner og samarbejde mellem arbejdsmiljørepræsentanter og ledelsen. Ved at monitorere og evaluere arbejdsmiljøtiltagene kan man identificere eventuelle mangler eller områder, der kræver yderligere forbedring.

Kommunikation er også afgørende i forebyggelsen af nærved-ulykker. Det er vigtigt at informere og uddanne medarbejderne om sikkerhedspolitikker, procedurer og potentielle risici. Klare og informative advarsels- og sikkerhedsskilte bør også være tilgængelige og synlige på arbejdspladsen.

Hvad gør Arbejdstilsynet, når en arbejdsulykke er anmeldt?

Formålet med at registrere og anmelde arbejdsulykker er at forebygge fremtidige arbejdsulykker gennem undersøgelse og analyse af årsagerne til de tidligere skete ulykker.

Anmeldelserne giver både grundlag for virksomhedens egen forebyggelsesarbejde og for Arbejdstilsynets tilsynsaktiviteter samt målrettet forebyggelsesindsats baseret på statistikken.

Læs mere hos Arbejdstilsynet

Hvorfor digitalisere indberetningerne?

Der er flere grunde til at digitalisere indberetning af fx ulykker og nærved-ulykker:

1. Effektivitet: Digital indberetning gør det muligt at strømline processen og gøre den mere effektiv. Det sparer tid og ressourcer ved at fjerne behovet for manuel indtastning og behandling af papirformularer. Data kan indtastes (eller indtales) direkte i en app, og behandles og analyseres hurtigere og mere nøjagtigt.

2. Nem adgang til data: Et digitalt indberetningssystem som Oshure muliggør nem adgang til alle data om ulykker og nærved-ulykker. Dette gør det lettere for jer at analysere og identificere mønstre og tendenser. Dette kan bidrage til at forebygge fremtidige ulykker og forbedre sikkerheden. Samtidig kan der nemt rapporteres til myndighederne.

3. Bedre analyse og rapportering: Digital indberetning gør det muligt at bruge avancerede analyseværktøjer til at identificere mønstre og tendenser i data. Dette kan hjælpe med at identificere risikofaktorer og implementere effektive sikkerhedsforanstaltninger. Desuden kan digitale rapporter genereres og deles automatisk, hvilket hjælper med at lette informationsdeling og samarbejde.

4. Lettere opfølgning og håndtering: Digitalisering gør det nemmere at følge op på rapporterede ulykker og nærved-ulykker og sikre, at de nødvendige foranstaltninger bliver truffet for at forhindre gentagelse. Oshure kan generere automatiske påmindelser og opgaver for ansvarlige personer, hvilket hjælper med at sikre at opfølgningen bliver udført rettidigt.

5. Bedre dokumentation og overholdelse af regler: Digital indberetning sikrer bedre dokumentation af ulykker og nærved-ulykker, hvilket kan være vigtigt for overholdelse af regler og forskrifter. Digitale indberetningssystemer kan også indeholde indbyggede kontrol- og valideringsfunktioner for at sikre, at alle relevante oplysninger indsamles korrekt.

  • Spar tid ved at indrapportere på app
  • Vedhæft billeder og videoer som dokumentation
  • Indstil automatiske modtagere af rapporterne
Hvad definerer en nærved-ulykke?

Nærved-ulykker kan beskrives som øjeblikke, hvor en ulykke var tæt på at ske, men som heldigvis blev forhindret i at forårsage personskade. Dette kan omfatte situationer som en medarbejder, der næsten glider på en glat trappe, eller en medarbejder, der undgår at få noget tungt over tæerne med et nødskrig. Det kan også inkludere at berolige en voldelig borger, inden situationen bliver truende.

Ligesom faktiske ulykker rummer nærved-ulykker vigtig information om arbejdsrelaterede risici, der skal tages i betragtning. Det er derfor afgørende ikke at afskrive dem med et “der skete jo ikke noget”, men i stedet tage dem alvorligt som advarselslamper, der indikerer behovet for forbedret forebyggelse.

Hvordan involverer vi medarbejderne i sikkerheden?

Med Oshures app, kan medarbejdere nemt engagere sig i sikkerheden.

Når de ser en farlig situation eller en nærved hændelse, kan de hurtigt tage deres mobil frem og rapportere situationen på blot få minutter. Ved at beskrive hændelsen øjeblikkeligt og vedhæfte billeder direkte fra stedet giver medarbejderne arbejdsmiljøansvarlige hurtigere og mere præcis information om potentielle risici på arbejdspladsen.

Derudover kan medarbejderne også få adgang til at se alle tidligere rapporterede nærved-ulykker og de tiltag, der er blevet truffet for at forhindre dem i fremtiden. Gennemsigtighed og klar opfølgning på sikkerheden øger arbejdsmoralen og motiverer medarbejderne til at gøre deres for at undgå lignende farlige situationer fremadrettet.

App’en digitaliserer og automatiserer en stor del af sikkerhedsprocessen, hvilket resulterer i øget produktivitet både blandt medarbejdere og ledelse, da det rette værktøj altid er lige ved hånden.

Vi hjælper dig godt i gang

Oshure har siden 2007, hjulpet tusindvis af private og offentlige virksomheder med fx digitale APV og trivselsanalyser samt omfattende arbejdsmiljøledelsessystemer til handlingsplaner, indberetninger, kemikaliehåndtering og meget andet.

Vi ønsker at vores løsninger er baseret på en kombination af tillid, troværdighed og fleksibilitet, og derfor er support og hjælp en fuldt integreret del af alle vores produkter.

PRØV OS GRATIS

Prøv os uden forpligtelser i 30 dage