ArbejdsmiljøMøder

Dokumentér møder og referater i arbejdsmiljøorganisationen

Komplet værktøj til håndtering af alle typer møder i arbejdsmiljøorganisationen. Lav fx nemt den lovpligtige dokumentation af arbejdsmiljødrøftelser. Udsend agenda/dagsorden og referat til mødedeltagerne, eller vælg at offentligøre dagsorden og referat i den medfølgende medarbejder app.

Opret dokumentation

Prøv selv gratis i 30 dage, eller lad os vise dig hvor nemt fx lovkravene til de årlige arbejdsmiljødrøftelser overholdes. Du kan få adgang med det samme, eller finde en dato der passer i kalenderen.

Nem agenda og referat håndtering

Agenda skabeloner

Mulighed for nemt og interaktivt at opbygge egne agenda’er, eller dele dem som skabeloner med andre administratorer.

Styr på tiden

Sæt tidsramme på de enkelte dagsordenpunkter så mødet kan styres tidsmæssigt og du ved hvor lang tid der skal sættes af til mødet

Dokumenter deltagere

Tilknyt mødet de rette arbejdsmiljøorganisationer i virksomheden, og få hurtigt etableret en liste over de rette mødedetagere. Mødedeltagere kan også være eksterne.

Invitation via Outlook og Gmail

Inviter deltagere til mødet per email med agenda indsat, og nem integration til deres egen kalender i fx Outlook eller Gmail.

Komplet mødedokumentation

Mulighed for at uploade agenda og referat som PDF som samlet dokumentation, fx af tidligere møder eller møder i andet regi.

Adgangsbegræsning

Oversigt over alle afholdte møder med filtrering for fx afdeling eller lokation, og adgangsbegrænsning for både administratorer og medarbejdere.

Udsendelse af referat

Udsend nemt referat via email til både mødedeltagere og andre interessenter direkte fra systemet.

Medarbejder app

Vis møderne sammen med agenda og referat på den medfølgende medarbejder app til dokumentation og kommunikation omkring arbejdsmiljøorganisationens arbejde

Hvad er arbejdsmiljødrøftelser?

Alle virksomheder skal holde mindst én årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor arbejdsgiveren i samarbejde med de ansatte tilrettelægger det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Møderne skal også bruges til at vurdere, om det foregående års mål er nået og til at sætte mål for det kommende års samarbejde. Herudfra skal der lægges en plan for, hvordan man i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø i virksomheden.

Et referat fra disse møder er et vigtigt juridisk dokument, derfor skal det præcist beskrive de beslutninger, der bliver truffet. Medlemmer af arbejdsmiljøudvalget bør fx læse referatet grundigt i forhold til godkendelse på det efterfølgende møde i arbejdsmiljøudvalget.

Læs mere om arbejdsmiljødrøftelser

Vi hjælper dig godt i gang

Oshure har siden 2007, hjulpet tusindvis af private og offentlige virksomheder med fx digitale APV og trivselsanalyser samt omfattende arbejdsmiljøledelsessystemer til handlingsplaner, indberetninger, kemikaliehåndtering og meget andet.

Vi ønsker at vores løsninger er baseret på en kombination af tillid, troværdighed og fleksibilitet, og derfor er support og hjælp en fuldt integreret del af alle vores produkter.

PRØV OS GRATIS

Prøv os uden forpligtelser i 30 dage