Ifølge reglerne om samarbejde om arbejdsmiljø skal alle virksomheder afholde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Jævnfør Arbejdstilsynet, er det arbejdsgiveren/lederen, der skal sørge for, at drøftelsen finder sted.  Ideen med arbejdsmiljødrøftelsen er, at I får talt om, hvordan det forgangne år er gået, og hvilke arbejdsmiljøopgaver og – udfordringer I eventuelt har i fremtiden. Det skal I bl.a. gøre for at finde ud af, om den måde, I har planlagt jeres samarbejde om arbejdsmiljø på, er tilstrækkelig til at løse opgaverne.

Man skal igennem følgende punkter på den årlige arbejdsmiljødrøftelse:

 1. Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år
 2. Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå
 3. Vurdere, om det foregående års mål er nået
 4. Fastlægge mål for det kommende års samarbejde

Hvis I er under 10 ansatte, og ikke har en arbejdsmiljøorganisation (AMO), skal I også drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede i virksomheden.

Under arbejdsmiljødrøftelsen søges følgende spørgsmål besvaret:

 • Hvordan går det med arbejdsmiljøet i virksomheden?
 • Hvad fortæller data jer? (f.eks. sygefravær, ulykker og besøg fra Arbejdstilsynet)
 • Har I nået målene for arbejdsmiljøarbejdet sidste år?
 • Hvad har I været gode til i forhold til arbejdsmiljøet. Hvad virker godt, når I står overfor en udfordring i arbejdsmiljøet?
 • Hvordan er samarbejdet om arbejdsmiljøet i virksomheden – og hvad ser I, der flytter jer mest, i samarbejdet om arbejdsmiljøet? Er der tilstrækkelig tid til gennemførsel af arbejdsmiljøarbejdet?
 • Hvad er ambitionen for arbejdsmiljøet i virksomheden det kommende år?
 • Giver data for arbejdsmiljøet (fx en APV undersøgelse) anledning til, at der er områder som skal have særlig opmærksomhed?
 • Er der kendskab til forandringer, der vurderes at påvirke arbejdsmiljøet i enheden – og hvordan kan disse forandringer evt. imødekommes?
 • Hvilke målbare mål/fokusområder kan I opstille for arbejdsmiljøarbejdet?
 • Hvilke konkrete handlinger til gavn for arbejdsmiljøet i virksomheden vil I gennemføre?
 • Hvilke konkrete aktiviteter, iværksætter I for at forbedre arbejdsmiljøet i virksomheden?
 • Bør I gøre yderlige for at synliggøre og kommunikere (indsatser i forhold til) arbejdsmiljøet?
 • Kræver nogle af indsatserne for arbejdsmiljøet en tværgående indsats?
 • Har I forslag til tværgående indsatser, som andre kan gennemføre,for at understøtte jer i jeres arbejdsmiljøarbejde?
 • Hvilke behov har arbejdsmiljøorganisationen mht. ny viden/flere kompetencer?
 • Vurderer I, at det kommende års arbejdsmiljøarbejde giver anledning til, at der skal ske yderligere kompetenceudvikling i arbejdsmiljøorganisationen?

Læs mere om vores digitale værktøj til arbejdsmiljødrøftelser