Nærved-ulykker er hændelser eller situationer, der kunne have resulteret i en arbejdsulykke, men hvor der ikke skete nogen skade eller sygdom. Det er vigtigt at forstå, at selvom ingen skade skete i nærved-ulykker, kan de tjene som advarselstegn for potentielle farer og risici på arbejdspladsen. Ved at identificere og rapportere nærved-ulykker kan man tage skridt til at forebygge alvorlige skader og ulykker på arbejdspladsen.

Arbejdet med at forebygge ulykker i organisationer laves primært af leder, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter i tæt samarbejde. De har ansvaret for at der laves risikovurderinger, og at der løbende følges op på arbejdsmiljøarbejdet. Formelt er det naturligvis arbejdsgiver, der har det endelige ansvar.

Her er en kort guide til nærved-ulykker og forebyggelse af arbejdsulykker:

Definition af nærved-ulykker

 • Nærved-ulykker er hændelser eller situationer, hvor der var potentiale for skade eller sygdom, men hvor der ikke skete nogen skade.
 • Nærved-ulykker kan omfatte fald, snublen, næstenuheld med maskiner, kemiske lækager, næsten-kollisioner osv.

1. Identificer nærved-ulykker

 • Det er vigtigt at etablere en kultur, hvor medarbejdere og kolleger er opmærksomme på og rapporterer nærved-ulykker.
 • Gennemfør regelmæssige inspektioner og observationer for at identificere potentielle farer og risici på arbejdspladsen.

2. Rapporter nærved-ulykker

 • Oprettelse af et rapporteringssystem er afgørende for at indsamle information om nærved-ulykker. Det kan fx være igennem at etablere en medarbejder-app som gør det nemt og bekvemt at lave en hurtig registrering.
 • Skab et miljø, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at rapportere nærved-ulykker uden frygt for sanktioner eller konsekvenser.
 • Rapporteringen bør indeholde oplysninger om tid, sted, beskrivelse af hændelsen samt evt dokumentation fx billeder, potentielle konsekvenser og forslag til forebyggelse.
 • Etabler også en proces til at følge op på og undersøge nærved-ulykker for at identificere årsager og forebyggelsesmuligheder.

3. Analysér nærved-ulykker

 • Gennemgå og analyser de rapporterede nærved-ulykker for at identificere tendenser og gentagende mønstre.
 • Identificer potentielle årsager og bidragende faktorer, f.eks. fejl i procedurer, manglende træning, dårlig vedligeholdelse af udstyr osv.
 • Involver medarbejdere og sikkerhedsudvalg i analysen for at få forskellige perspektiver og forslag til forebyggelse.

4. Forebyggelse og forbedring

 • Baseret på analyseresultaterne skal der træffes forebyggende foranstaltninger for at eliminere eller reducere risikoen for arbejdsulykker.
 • Dette kan omfatte revision af procedurer, ændring af arbejdspraksis, implementering af tekniske forbedringer, træning af medarbejdere osv.
 • Kommuniker og implementer de nødvendige ændringer og forbedringer til hele organisationen for at sikre overholdelse og forståelse.

5. Evaluering og opfølgning

 • Evaluer effektiviteten af de implementerede forebyggende foranstaltninger ved at overvåge eventuelle ændringer i antallet af rapporterede nærved-ulykker.
 • Hold regelmæssige møder eller workshops for at diskutere resultaterne og identificere eventuelle yderligere forbedringer.
 • Prioriter kontinuerlig træning og opmærksomhed på arbejdsmiljøet for at opretholde et højt sikkerhedsniveau.

Ved at etablere en kultur for rapportering af nærved-ulykker og efterfølgende forebyggelse af arbejdsulykker kan man skabe et sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Det er afgørende at involvere alle medarbejdere i processen og opretholde et fokus på sikkerheden for at minimere risikoen for skader og ulykker på arbejdspladsen.