Stress er blevet et folkesundhedsproblem i Danmark, og det har store konsekvenser for både samfundet og virksomhederne. Her er nogle fakta om stress og dets omkostninger:

 • Op mod hver 4. sygemelding skyldes stress.
 • Cirka 430.000 danskere – svarende til 10-12% – oplever stort set symptomer på alvorlig stress hver dag.
 • Mellem 250.000 og 300.000 danskere lider af alvorlig stress.
 • Hele 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet.
 • Hver femte person, der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job.
 • Der er 3.000 flere personer på førtidspension på grund af stress.
 • Desværre dør 1.400 danskere hvert år af stress.

Samfundet betaler en høj pris for stress. Årligt koster det over 14 milliarder kroner i form af sygedage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsnet. For virksomhederne er omkostningerne ved en sygemeldt, stressramt medarbejder også betydelige.

En stressramt medarbejder koster virksomhederne op mod 1 million kroner på den økonomiske bundlinje. Hvis den sygemeldte medarbejder er leder, kan omkostningen stige til hele 4 millioner kroner. Stress kan også påvirke kollegaer og arbejdsmiljøet, hvilket kan have yderligere konsekvenser.

Uanset om medarbejderne hos jer har et lavt eller højt sygefravær, er det vigtigt at reducere stressniveauet. To faktorer spiller ofte ind på sygefraværet på arbejdspladser: det fysiske arbejdsmiljø og det psykiske arbejdsmiljø.

Det fysiske arbejdsmiljø kan have en stor indvirkning på medarbejdernes stressniveau:

 • Ergonomi: Hvis arbejdspladsen ikke er ergonomisk korrekt indrettet, kan det føre til muskelspændinger, træthed og ubehag, hvilket øger stressniveauet.
 • Støj: Høje lyde og konstant støj kan forstyrre koncentrationen og øge stress. Et dårligt akustisk miljø påvirker medarbejdernes velbefindende.
 • Belysning: Utilstrækkelig belysning eller blænding kan påvirke humør og produktivitet. Dårlig belysning kan også føre til øjenbelastning og hovedpine.
 • Temperatur: Arbejdsomgivelser, der er for varme eller kolde, kan være stressende. Det er vigtigt at opretholde en behagelig temperatur.
 • Arbejdsbyrde: Fysisk krævende arbejde uden tilstrækkelig hvile kan føre til stress og udmattelse.
 • Arbejdsstillinger: Gentagne bevægelser eller dårlige arbejdsstillinger kan forårsage muskelsmerter og øge stressniveauet.

Det psykiske arbejdsmiljø spiller også en afgørende rolle:

 • Arbejdsrelateret stress: Høje niveauer af stress på arbejdspladsen kan føre til øget sygefravær. Stress påvirker både fysisk og mental sundhed, hvilket kan resultere i længerevarende fravær.
 • Manglende trivsel: Et dårligt psykisk arbejdsmiljø påvirker medarbejdernes trivsel og mentale helbred, hvilket øger risikoen for sygefravær.
 • Konflikter og dårligt samarbejdsklima: Konflikter mellem kolleger eller ledelse skaber stress og påvirker arbejdsmiljøet negativt, hvilket kan resultere i hyppigere fravær.Mangel på kontrol og indflydelse: Hvis medarbejdere føler, at de mangler kontrol over deres arbejde eller beslutninger, kan det øge stressniveauet og påvirke sygefraværet.
 • Overarbejde og urealistiske forventninger: Høje arbejdskrav og urealistiske forventninger kan føre til stress og udmattelse, hvilket igen kan påvirke fraværet.

Hvis du arbejder på at nedbringe sygefravær og stressniveau i virksomheden, kan den lovpligtige APV hjælpe med at kortlægge arbejdsmiljøet og identificere områder, der kan forbedres. Dette inkluderer fysiske og psykiske faktorer, der kan påvirke medarbejdernes sundhed og trivsel. Ved at evaluere arbejdsmiljøet kan man identificere stressfaktorer og tage skridt til at mindske dem. Dette kan reducere stress og dermed sygefravær. Ydermere fører en APV til konkrete handlingsplaner der kan fokusere på ergonomi, trivsel, samarbejdsklima og andre relevante områder.

Kilder:

https://www.da.dk/statistik/fravaersstatistik/

https://osha.europa.eu/da/publications/calculating-cost-work-related-stress-and-psychosocial-risks