SPAr tid og penge

Gennemprøvede APV skabeloner

Alle APV skabeloner er baseret på Arbejdstilsynets standard-spørgerammer, og findes som minimum på dansk og engelsk, men mange også på polsk, litauisk, russisk, rumænsk, tysk og svensk.

 Målrettede skabeloner til lovpligtige og effektive APV analyser

Vi har igennem mange år, og i tæt dialog med vores kunder, opbygget et solidt katalog over lovpligtige APV skabeloner. Skabelonerne sikrer, at der spørges ind til de rigtige ting omkring arbejdsmiljøet og indeholder fx altid spørgsmål om psykisk arbejdsmiljø.

Det er normalt at vores kunder typisk skærer skabelonerne til, så der kun spørges ind til de forhold, der er relevante for den enkelte virksomhed. På den måde kan man se APV skema’erne som målrettede bruttolister.

Skabelonerne er branchespecifikke og sprogversionerede, og findes typisk i en kort og en lang version. Den korte version er Arbejdstilsynets egne APV skemaer, som normalt kun indeholder Ja/Nej spørgsmål.

Alle vores APV spørgeskemaer kommer med vægtede svarmuligheder, så eventuelle problemer altid fremkommer tydeligt i den senere APV rapport.

Bygge og Anlæg

Vi tilbyder APV skemaer for Anlægsarbejde, el-installatører, malervirksomheder, murervirksomheder, opførelse og nedrivning af byggeri, stilladsarbejde, tømrer og snedkervirksomheder, VVS-installatører  

Handel

Vi tilbyder APV skemaer for butikker, engros og lager

Industri og Energi

Vi tilbyder APV skabeloner for autoværksted, el- og varmeforsyning, elektronik, energi og råstoffer, installation og reparation af maskiner og udstyr, kemi og medicin, metal og maskiner, plast, glas og beton, tekstil og papir, transportmidler, træ og møbler

Landbrug, slagteri og fødevarer

Vi tilbyder APV skabeloner for landbrug, skovbrug og fiskeri, nærings- og nydelsesmidler, skovbrug og gartneri, slagterier

Kontor, IT og medier

Vi tilbyder APV skabeloner for film, presse og bøger, IT og telekommunikation, IT-virksomheder, kontor, trykkerier og udgivervirksomhed.

Kultur

Vi tilbyder bl.a. APV skabeloner for teater (adminstrativt, teknisk og kunstnerisk personale)
samt teater med turné aktivitet.

Politi, renovation og anden offentlig service

Vi tilbyder APV skabeloner for politi, beredskab og fængsler, religiøse institutioner og begravelsesvæsen, vand, kloak og affald

Rengøring, restaurant og anden privat service

Vi tilbyder APV skabeloner til frisører og anden personlig pleje, hotel og camping, kultur og sport, rengøring og hjemmeservice, restauranter og barer, ejendomsfunktionærer, restaurant, pizzaria og andre køkkener, sportsklubber og fitnesscentre samt kantine- og rengøringspersonale.

Social og Sundhed

Vi tilbyder APV skabeloner for daginstitutioner, døgninstitutioner og hjemmepleje, fysioterapeuter og kiropraktorer, hospitaler, læger samt tandlæger og dyrlæger.

Transport af gods og passagerer

Vi tilbyder APV skabeloner for post- og kurértjeneste, transport af gods, transport af passagerer.

Undervisning og Forskning

Vi tilbyder APV skabeloner for undervisning, universiteter og forskning.

Vi hjælper dig godt i gang

Oshure har siden 2007, hjulpet tusindvis af private og offentlige virksomheder med fx digitale APV og trivselsanalyser samt omfattende arbejdsmiljøledelsessystemer til handlingsplaner, indberetninger, kemikaliehåndtering og meget andet.

Vi ønsker at vores løsninger er baseret på en kombination af tillid, troværdighed og fleksibilitet, og derfor er support og hjælp en fuldt integreret del af alle vores produkter.

PRØV OS GRATIS

Prøv os uden forpligtelser i 30 dage