– og aflæses positivt på bundlinjen!

I en travl hverdag er det ofte svært for ledelsen at have fingeren på pulsen i forhold til, hvordan de ansatte trives med arbejdet – og hinanden – helt generelt.

En virksomhed vil reelt snyde sig selv, hvis ikke den bruger og udnytter den lovpligtige medarbejderundersøgelse på positiv og intelligent vis. 

Nye undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø dokumenterer, at målrettede spørgeskemaer markant forøger både arbejdsglæde og produktivitet, når medarbejdere får mulighed for at tilkendegive deres selvstændige mening omkring de daglige arbejdsforhold.

Det handler om medindflydelse og motivation
En skræddersyet trivselsundersøgelse kan afdække mange interessante forhold, som er med til at afspejle sig positivt på bundlinjen. Ved at stille konkrete spørgsmål om den individuelle arbejdsmængde og -fordeling får medarbejderen en fornemmelse af at blive lyttet til og taget alvorligt af ledelsen.

Det betyder, at når interessen for den enkelte medarbejder etableres via en målrettet spørgeundersøgelse, øges både ansvarsfølelse, motivation og effektivitet hos den enkelte ansatte, fordi fornemmelsen af medbestemmelse, optimering af egen arbejdssituation samt dialog med ledelsen efterfølgende etableres. En vigtig ingrediens i enhver trivselsundersøgelse bør altid være at den opleves meningsfuld og relevant for medarbejderen.

Trivsel kan betyde mange ting
En anden fordel ved målrettede spørgeskemaer er, at de præcist kan afdække hvad den enkelte medarbejder forstår ved fx trivsel, da dette kan variere meget fra ansat til ansat. Når ledelsen gennemfører en trivselsundersøgelse, så bør den holde sig for øje, at enhver arbejdsplads har sin helt egen kultur, og bør inddrage denne viden så vidt muligt, inden man går ud og undersøger hvordan de ansatte trives også på tværs af hele organisationen.

En sidste – men ret så vigtig – fordel ved de skræddersyede spørgeskemaer er, at jo mere præcis besvarelserne fra den enkelte ansatte er, desto nemmere er det for ledelsen at sætte målrettede tiltag i gang, der kan øge både lokale men også generelle forhold som trivsel, nemmere arbejdsgange og faste køreplaner for eventuelle ændrede rutiner. Tiltag som i sidste ende kan aflæses på bundlinjen, fordi samarbejde og gensidig forståelse over en bred front styrkes.