Ekstroverte medarbejdere synes ofte at storrumskontoret er glimrende idé, mens mere introverte – og særligt sensitive – medarbejdere finder konceptet knap så tiltalende. Dette kan være lidt af en udfordring for enhver opmærksom ledelse, som har besluttet at operere med storrumskontorer for at øge effektiviteten og den sociale interaktion medarbejdere imellem.

Den negative tilgang
Men det er ikke alle, der ser fordelen ved at sidde mange sammen i samme lokale. Den negative tilgang bygger bl.a. på, at personer der arbejder i storrumskontorer oplever konstant støj, fx telefoner der ringer uafbrudt og højlydte samtaler som forringer koncentrationen. Denne støjmur kan især for mere støjfølsomme medarbejdere vare hele arbejdsdagen og forårsage både stress og hovedpine.

Endvidere føler medarbejdere sig også overvåget, når de arbejder i et storrumskontor med mange ansatte. Ens private space er således ikke-eksisterende, og du kan fx ikke foretage et opkald af privat karakter uden at føle, at alle kan lytte med. Endelig står printere og servere midt i rummet og støjer jævnligt, hvilket naturligvis slider på koncentrationen.

Den positive tilgang
Den positive tilgang baseres på, at storrumskontorer skaber bedre sociale relationer mellem medarbejderne. Det skyldes, at den øgede tilgængelighed mellem ansatte giver bedre samarbejde, hvor man i fællesskab kan løbe bolden hurtigere op ad banen.

Det bedre samarbejde består endvidere i, at man kan give eller få direkte feedback i selve arbejdsprocessen og via den vej forbedre slutproduktet markant. Endelig skaber det åbne kontorlandskab mere hygge samt en uformel omgangstone, hvilket er gavnligt for kemien kolleger imellem.

Kritikerne bliver flere og flere
Kritikere af storrumskontorer påpeger, at besparelse af husleje, nu hvor mange medarbejdere kan sidde sammen på færre kvadratmeter, har været en vigtig – hvis ikke altovervejende – grund, da man i sin tid tog storrumskonceptet i brug.

Kritikere påpeger videre at undersøgelser har dokumenteret, at der i storrumskontorer bliver lavet langt flere fejl som følge af kimende telefoner, improviserede møder og forbipasserende kolleger der render frem og tilbage i et væk. Og i storrum med mange mennesker samlet, så opstår et dårligt indeklima og lavere produktivitet – der måske resulterer i uhensigtsmæssig overarbejde, hovedpine og i værste fald stress.

Kontakt Sven Møller eller Ture Wibrand på 70 222 455 – eller skriv til os på info@apvkvik.dk for at høre om APVKVIKs trivselsundersøgelser der kan afsløre, om storrumskontoret for dine medarbejdere ses som en velsignelse eller forbandelse.