Mobning findes desværre på rigtig mange arbejdspladser, men det er tabu at tale om, fordi det reelt er svært at indkredse, hvad mobning konkret består af.

Mobning nedbryder fysisk som psykisk
De fleste mennesker er afhængige af at tilhøre et fællesskab, og hvis man bliver truet på sit tilhørsforhold, så kan der opstå psykiske problemer, der afstedkommer stort sygefravær.

Mobning kan være svært at definere. Men et typisk eksempel på mobning er, når ens kolleger går, så snart man træder ind i kaffestuen, undlader at spørge om man vil med til frokost eller straks flytter væk, når man sætter sig ved mødebordet.

Mobning skaber både fysiske og psykiske følgevirkninger
Mobning er desværre en alvorlig sag. En række af de psykiske problemer, som ofte opstår efter længere tids mobning, består oftest af stress, depression, angst, muskelsmerter, hjertebanken og problemer med at huske og koncentrere sig.

Mobning kan foregå i det skjulte såvel som helt åbenlyst. Er du fx udsat for flere af nedenstående punkter, så er det et tegn på mobning.

  • Du udsættes for hyppigt drilleri
  • Dine kolleger undgår dig både fagligt og socialt
  • Du kritiseres hyppigt og ofte
  • Du får de kedeligste opgaver
  • Dine tidligere fejltrin huskes
  • Du udsættes for sladder og løgne
  • Du isoleres fagligt – og inviteres ikke med til møder
  • Då får arbejde der ikke matcher dine kompetencer
  • Andre får undertiden æren for dit arbejde
  • Dit arbejdsskema ændres løbende, så fx dit privatliv besværes

Mobning opstår som følge af et komplekst samspil af mange faktorer, og det er derfor nødvendigt at sætte ind på mange forskellige niveauer for at forebygge og løse op for problemet. Oplever du mobning, så tag altid en snak med din nærmeste chef. Og gerne allerede i dag.

Kontakt Sven Møller eller Ture Wibrand på 70 222 455 – eller skriv til os på info@apvkvik.dk for at høre mere om APVKVIKs trivselsundersøgelser, der kan tage temperaturen blandt dine medarbejdere og afsløre, om mobning foregår på din arbejdsplads.