Karl Andersen er cand.polit og arbejder i dag som regnskabskonsulent i Lokale og Anlægsfonden (LOA). Han er valgt til arbejdsmiljørepræsentant på sin arbejdsplads – “ovenikøbet enstemmigt”, som Karl pointerer med et smil på læben.

Gennem sin lange karriere har Karl oplevet en del. Han har bl.a. været direktør i DSB og mødt talrige udfordringer vedrørende arbejdsmiljø på alle niveauer.

“Når man som jeg primært arbejder på kontor, så handler et godt arbejdsmiljø i min optik mere om menneskers indbyrdes relationer end om de fysiske forhold. De fysiske rammer betyder reelt meget lidt, måske i virkeligheden kun 5 procent af det samlede regnestykke. Selvfølgelig vil der altid være nogen, som har fokus på om kaffeautomaten virker, men i min verden så består et optimalt arbejdsmiljø i, at vi alle – socialt som fagligt – kommer godt ud af det med hinanden.”

Intriger og sladder er næsten det værste
Fra sin tid i DSB, hvor Karl bl.a. blev kåret som “Bedste Chef” to år i træk, lærte han, at gode relationer mellem kolleger ikke altid er en naturlig selvfølge.

“Ledelsen kan i en travl hverdag desværre ikke tage sig af alting. Heller ikke af intriger og indbyrdes dårlig kemi. Det er derfor op til den enkelte at være en aktiv medspiller med henblik på at få tingene til at fungere. Med det mener jeg: Ikke at medvirke til at lave intriger bag en kollegas ryg. Ikke at sladre om andre og opdigte historier – for det er noget skidt. Klassiske unoder som bagtalelse og sladder er desværre de mest almindelige fænomener, der spænder ben for et godt og effektivt arbejdsmiljø.”

Deltag aktivt i at få tingene til at glide
Karl understreger, at hvis man selv ønsker et arbejdsmiljø, hvor der ikke hersker en trykket og anspændt stemning, fx i perioder med øget arbejdspres, så har man både som almindelig ansat – og selvfølgelig som arbejdsmiljørepræsentant – en forpligtelse til at blande sig aktivt:

“Man skal dagligt huske at være obs på de andres humør og tage sig godt af hinanden, især hvis du ser en kollega som virker stresset og lidt kort for hovedet. Du bør som udgangspunkt være parat til at træde til og hjælpe, hvis der fx er optræk til en krise mellem to kolleger. Der må du ikke bare vende det blinde øje til, for så har vi balladen, som kan ta´ en 3. verdenskrig at få fjernet igen.”

Udvis altid respekt for kolleger
Karl elaborerer på, hvorfor det i grunden bør være nemt at opretholde en god tone og stemning på arbejdspladsen. “Man skal blot huske at opføre sig ordentligt og altid udvise den nødvendig respekt. Behandl altid andre som du selv ønsker at blive behandlet. Det kan ikke gentages ofte nok Derudover er humor – hvis anvendt rigtigt – jo en væsentlig faktor som kan forebygge mange småkonflikter. Og kan man tilmed undgå at være selvhøjtidelig, så er vi kommet rigtig langt i processen vedrørende et godt arbejdsmiljø.”

Ledelsen sidder med APV værktøjet
Står det til Karl, så har alle medarbejdere, høj som lav, et reelt medansvar for at bygge en god arbejdskultur, hvor man både trives og kan være effektiv samtidig. Men i sidste ende er det naturligvis ledelsens ansvar at gribe ind og forsøge at mægle mellem kolleger, der fagligt eller personligt er gået skævt af hinanden. Adspurgt om hyppige APV spørgeundersøgelser vil kunne løse konflikter og rette op på dårlige relationer, svarer Karl:

“Ja, det vil jeg mene. Ofte er det jo enten konfliktskyhed eller manglende viden fra ledelsens side som kan være årsag til dårligt psykisk arbejdsklima. En APV kan måske ikke direkte afhjælpe problemet men til gengæld afsløre det – hvorfra ledelsen konkret kan handle på det. Men det forudsætter jo, at folk i deres APV svarer 100 % ærligt. Derudover er det vigtigt, at alle de spørgsmål der specifikt omhandler sociale relationer er stillet korrekt, så de måske rammer ned der, hvor det gør ondt. Men det er jo op til jer i APVKVIK”, slutter Karl med et glimt i øjet.

APVKVIK bestræber sig naturligvis på at samle handsken op ved løbende at opdatere spørgeskemaer, der foregriber det psykiske arbejdsmiljø på bedste vis. Kontakt os på info@apvkvik.dk – eller ring til Sven Møller på 70 222 455 – for at høre mere om hvor vigtigt det psykiske arbejdsmiljø er for en arbejdsplads.