Vi har bedt stressekspert Birgit Ritter fortælle om hvordan hun arbejder med forbedring af trivslen i virksomheder.

Trivsel på arbejdspladsen er alfa omega både for medarbejdere og arbejdsgivere. Alt for mange virksomheder lider store økonomiske tab på grund af faktorer som kan skyldes manglende trivsel på arbejdspladsen.

Manglende trivsel kan give øget sygefravær, lavere produktivitet, ringere kvalitet af arbejdet, flere fejl i arbejdet, nedsat kreativitet samt øgede udgifter i forbindelse med større personaleomsætning. Det kan der laves om på hvis du integrerer trivsel som en del af virksomhedens overordnede strategi.

Effektivt trivselsarbejde kræver en investering fra virksomhedens side. Når vi taler om det potentielle økonomiske tab, der er forbundet med mistrivsel og sygemeldte medarbejdere er spørgsmålet, om virksomheden har råd til ikke at investere i trivsel.

Alle har et ansvar

Når det kommer til mistrivsel og stress, er det svært at blive klog på, hvordan det er opstået og dermed er det svært at definere og placere skyld. Dertil kommer, at det er ubehageligt at tale om, for hvornår er det noget, der skal ordnes privat og hvornår skal virksomheden tage ansvar? Det korte svar er, at både den enkelte medarbejder og virksomheden har et ansvar.

Virksomhedens ansvar

Videnscenter for arbejdsmiljø har defineret 6 områder der skal være fokus på, for at skabe et godt arbejdsmiljø:

 1. Klare og tydelige krav

  Kravene skal være tydeligt definerede, så medarbejderen ved hvornår en opgave er afsluttet
 2. Meningsfuldhed

  Medarbejderen skal have mulighed for både indflydelse og udvikling. Arbejdet skal føles meningsfuldt.
 3. Klar rollefordeling

  Der skal være en klar rollefordeling og et godt socialt fællesskab. Derudover skal der være en reel leder, der tager ansvar og tør tage de svære samtaler.
 4. Balance

  Medarbejderen skal selvfølgelig være glad for jobbet, men skal også have et liv ved siden af. Der skal derfor være tid og overskud til at fokusere på familier, fritidsinteresse osv.
 5. Gode værdier

  Der skal være nogle gode sunde værdier på arbejdspladsen. Det betyder, at der skal være tillid fra og til ledelsen. Der skal være fokus på gensidig troværdighed, respekt og retfærdighed.
 6. Sund virksomhedskultur

  Der skal være en sund kultur, hvor man taler ordentlig til hinanden. Det betyder en nultolerance mod vold, mobning og anden krænkning.

Medarbejderens ansvar

Årsager til stress kan være mange: arbejde, kolleger, ledelsen, ens bolig, økonomi eller sygdom. Men ofte er det egne tanker, bekymringer, forventninger og ambitioner, der forårsager stressen.

Uanset om presset skyldes arbejdet eller privatlivet, skal det tages alvorligt. Får man ikke håndteret det der fylder, kan det få ærgerlige konsekvenser som alvorlig stress og dermed en sygemelding.

Den enkelte medarbejder kan være opmærksom på, når de føler sig pressede, og italesætte det overfor ledelsen. Det kræver imidlertid at kulturen på arbejdspladsen indbyder til det. Det betyder, at fokus på trivsel skal være italesat af ledelsen og at ledelsen også imødekommer medarbejderne når behovet opstår.

Lad os gøre det sammen

Det kan være svært at gennemskue, hvad man som virksomhed skal gøre for at forbedre trivslen. Det er svært at gøre det hele på én gang især når hverdagen kører, for hvor skal man starte og hvornår har man gjort en forskel?

Når jeg hjælper virksomheder med at forbedre trivslen, tager vi altid udgangspunkt i en trivselsundersøgelse fra APVKVIK. Den går netop ind og adresserer de forskellige områder hvor trivslen halter og synliggør det der kræver opmærksomhed.

Med resultatet i hånden, tilrettelægger vi en målrettet indsats for trivslen i form af workshops, lederudvikling, coaching og stresshåndtering.

Når vi har færdiggjort trivselsarbejdet på de områder, hvor det var nødvendigt, kan vi ret hurtigt gå ind og foretage trivselsundersøgelsen igen og får dermed synliggjort den effekt arbejdet har givet.

Læs mere på https://ritterhuset.dk/