Videncenter for Arbejdsmiljø påpeger, at flere virksomheder og institutioner bør sætte fokus på, hvordan øget ansvar og indflydelse kan uddelegeres til den enkelte medarbejder.

At føle sig værdsat og anerkendt er et grundlæggende behov hos alle mennesker. Men uden dagligt at have en vis portion indflydelse og medbestemmelse, kan det være svært at føle, at man gør stor nytte – og hvor motivationen også risikerer at blive derefter. Dette kan desværre have en negativ betydning for sygefraværet.

Giv medarbejderen noget vigtigt at stå op til
Alt fra ansvar for festudvalget til opdatering af software har betydning, hvilket Videncenter for Arbejdsmiljøs erfaringer (bl.a. fra daginstitutioner i Faxe kommune) også bekræfter: At øget ansvar og medbestemmelse til den enkelte medarbejder er en naturlig vej frem til bedre resultater, hvis en arbejdsplads fx har problemer med højt sygefravær.

Det er evident at motivation og arbejdsglæde i høj grad stimuleres af hvor meget ansvar, den enkelte medarbejder tildeles af ledelsen. Så hvis en virksomhed er usikker på, hvor meget ansvar en medarbejder kan håndtere, så uddelegér som fingerregel hellere en knivspids for meget end for lidt. Men tag altid medarbejderen med på råd først, så I får sikkerhed for, at ansvaret også ligger i trygge hænder.

Ta´ først en uformel snak
I et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø vil øget ansvar ofte rime på faglig stolthed og øget arbejdsglæde. På den baggrund bør ledelsen ta´ en uformel snak med sine medarbejdere, for at kunne identificere hvor deres særskilte interesser og faglige kæpheste ligger gemt. Ud fra denne viden kan ledelsen uddelegere mere ansvar og efterfølgende stole på, at denne tillid vil komme positivt tilbage – også i form af mindre sygefravær.

Fra ord til handling
Uanset om det handler om ufaglærte eller højt uddannede medarbejdere, så behøver processen vedrørende uddelegering af mere ansvar ikke være kompliceret: Dan dig først et overblik for hvilke jobopgaver den enkelte medarbejder konkret brænder for og vil se sig i stand til udføre.

Foretag dernæst en vurdering af om det er realistisk og hensigtsmæssigt at give denne mere ansvar. Udarbejd endelig en overskuelig handlingsplan for hvordan det nye ansvar skal eksekveres i det daglige. Husk løbende at rose og inspirere medarbejderen for at styrke motivation og anerkendelse.

Hvad du giver kommer kun godt tilbage
Øget ansvar til den enkelte medarbejder vil som oftest være en fuldgod investering for arbejdspladsen: At blive hørt, set og ikke mindst brugt er en vigtig drivkraft og motivationsfaktor der bevirker, at medarbejderens faglige identitet styrkes.

Derudover får medarbejderen en fornemmelsen af at være udpeget som “ambassadør” for et givent område. Og når medarbejderen dagligt spiller en aktiv rolle inden for sit nye interesseområde, så øges motivation og arbejdsglæde.

Sæt realistiske mål
Så næste gang ledelsen skal foretage en online APV (eller MUS-samtale) så sæt øget ansvar på dagsordenen. Og husk at sygefravær over tid vil reduceres kun er en yderligere gevinst (ud over øget motivation og arbejdsglæde) – og bestemt værd at tage med.

Vil du vide, hvordan din virksomhed i praksis kan spørge ind til medarbejderes ønsker om mere ansvar, så kontakt Sven Møller på 70 222 455 – eller skriv til os på info@apvkvik.dk.