Skab et miljø i din virksomhed eller dit team der gør, at dine medarbejdere har lyst til at blive. Vi glemmer det tit når hverdagen kører og det hele går som ønsket. Du tænker ¨det kører, intet nyt er godt nyt, mine medarbejdere er glade¨. Og det er de sikkert også. I det store hele. Indtil de ikke er det mere. Det kommer altid bag på os at vores medarbejdere er utilfredse og tit er det for sent når vi opdager det.

Vær derfor proaktiv og indfør følgende fem vaner i din afdeling, så du sikrer dig at du tager det i opløbet hvis dine medarbejdere ikke trives, keder sig eller på anden vis er kørt fast i hverdagen på jobbet.

  1. Anerkendelse. Mangel på anerkendelse kan være en dræber for enhver medarbejder. Sørg for at de kan mærke at du værdsætter deres indsats både i teamet og i organisationen. Sæt 15-30 minutter i kalenderen en gang om måneden til et statusmøde hvor I gensidigt forventningsafstemmer i forhold til præstation og ambitioner og tager temperaturen på samarbejdet.
  2. Feedback. Sørg for løbende at give feedback omkring præstation og resultater. Ikke kun til månedsmøderne. Giv dine medarbejdere en klar fornemmelse af om de opfylder deres jobbeskrivelse tilfredsstillende. På den måde kan I også tage eventuelle misforståelser eller konflikter i opløbet.
  3. Faglige udfordringer. At der skal være passende udfordringer for hver enkelt medarbejder giver sig selv, men det glemmes desværre tit. Jobbeskrivelser har det med ikke helt at stemme overens med dagligdagens realiteter og det kan betyde at en medarbejder er for udfordret eller ikke nok udfordret. Tal om dette på jeres månedsmøder. En medarbejder der keder sig eller ikke føler sig udfordret bliver til en medarbejder der ikke føler sig værdsat. Og lige så med en medarbejder der har fået opgaver som vedkommende ikke kan forstå eller har kompetencer til at udføre. Og så er der kortere vej til at begynde at kigge jobannoncer.
  4. Fleksibilitet. Fleksibilitet er afgørende for at få et moderne familieliv til at gå op, så giv dine medarbejdere så stor grad af fleksibilitet som muligt . Alt efter behov for den enkelte og efter hvad der giver mening for virksomheden. Men husk at definere gensidigt hvad fleksibilitet betyder. Det går begge veje og det kan medarbejdere have svært ved at huske når hverdagen kører.
  5. Konkurrencedygtig løn. Penge er ikke nødvendigvis den største motivationsfaktor når det gælder tilfredse medarbejdere, men det er klart, at det skal være attraktivt at gå på arbejde og du skal sørge for at deres løn ligger på linie med hvad de kan få hos konkurrenterne.

En arbejdspladsvurderingsundersøgelse – en APV – kan være en god måde at tage temperaturen på arbejdsglæden blandt dine medarbejdere. Her får du hurtigt og sikkert udstukket nogle pejlemærker, der kan hjælpe dig til at gøre din virksomhed mere attraktiv for nuværende og kommende medarbejdere.