Arbejdsmiljølovgivningen gælder også, når den ansatte arbejder for sin arbejdsgiver i sit eget hjem – uanset om hjemmearbejdet udføres efter ønske fra arbejdsgiveren eller efter ønske fra den ansatte.

Hvis hjemmearbejdet kun foregår i begrænset omfang, stilles der ikke krav til indretning af hjemmearbejdspladsen, fx i forhold til arbejde foran pc. Men hvis hjemmearbejdet foregår regelmæssigt og svarer til mindst en dag inden for en normal arbejdsuge, stilles der særlige arbejdsmiljøkrav til indretning af arbejdsstedet og til skærmarbejdet.

I disse tilfælde skal der på hjemmearbejdspladsen bl.a. findes passende inventar og udstyr, således at arbejdet kan udføres forsvarligt. Det er bl.a. en arbejdsstol, hvor stolesædet og stoleryggen kan indstilles. Og det er en skærm, der er adskilt fra tastaturet, således at den ansatte kan anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Det er arbejdsgiverens der skal sørge for, at hjemmearbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren kan godt lade den ansatte bruge sit private skrivebord, stol og computer til skærmarbejdet, hvis dette inventar og udstyr opfylder kravene.

Hvis det ikke er tilfældet, skal arbejdsgiveren på anden måde sørge for, at andet inventar, udstyr mv. er til rådighed de ansatte. Det kan fx være ved at give mulighed for hjemtagning af inventar og udstyr fra den normale arbejdsplads på virksomheden.

Hvis arbejdsgiveren og de ansatte ser forskelligt på, hvordan man sikrer, at arbejdsforholdene i hjemmet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, er det en god idé at tage spørgsmålet op i det løbende samarbejde i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Vær opmærksom på, at virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) skal dække hjemmearbejdspladser uanset, om hjemmearbejdet kun udføres i begrænset omfang. APV’en er et godt redskab til at få vurderet, om hjemmearbejdet medfører arbejdsmiljøproblemer for de ansatte og – i givet fald – hvordan problemerne bliver løst.

Se evt mere info om hjemmearbejde og Covid 19 hos Arbejdstilsynet(https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/covid-19/spoergsmaal-og-svar-om-corona/)

Alle APVKVIK-kunder har adgang til APV skabelon for hjemmearbejdsplads samt en Covid-19 Checkliste.