Plast, glas og beton APV Analyse og Rapport

350,00 kr.3.500,00 kr.

Komplet, digital APV analyse som kan udsendes til medarbejderne. Du modtager rapport med konkrete indsatspunkter når analysen er afsluttet.

Varenummer (SKU): 10020 Kategori:

Beskrivelse

En arbejdspladsvurdering (også kaldet APV) er en undersøgelse af arbejdsmiljøet, som er lovpligtig at gennemføre for alle virksomheder med ansatte. Det gælder også, selvom der kun er 1 ansat. Formålet med en APV-analyse er at undersøge og dokumentere arbejdsmiljøforholdene – både de fysiske og de psykiske. Før du køber en APV-analyse hos os, skal du være opmærksom på, at APV-analyserne er skræddersyet til den enkelte branche. Det betyder, at hvis du har medarbejdere i flere brancher, skal du bestille en APV-analyse pr. branche. Dog dækker hver analyse både medarbejdere der arbejder i produktionen, og medarbejdere, der arbejder på kontoret.

Sådan foregår det

Oshure APV-analyserne er skræddersyet til den enkelte branche. Det betyder, at hvis du har medarbejdere i flere brancher, skal du bestille en APV-analyse pr. branche. Når du har gennemført købet af en APV-analyse, vil du modtage en kvitteringsmail fra Oshure. Efterfølgende vil du modtage link til spørgerammen på email, som du så skal sende videre til dine medarbejdere inden for den valgte branche. Husk at tjekke dit spam-filter, hvis ikke du modtager mailen inden for 2 hverdage. Du vil dagligt få en statusmail, så du kan følge med i, hvor mange medarbejdere der har besvaret spørgerammen – ikke hvem der har svaret, da alle besvarelser er 100% anonyme. 15 kalenderdage efter, at du har modtaget spørgerammen, modtager du en rapport for besvarelserne inden for den pågældende branche. Du skal altså ikke gøre andet end at:

 • bestille APV-analyser til de brancher, dine medarbejdere tilhører
 • videresende spørgerammen til dine medarbejdere
 • minde medarbejderne om, at de skal huske at svare inden for de 15 kalenderdage
 • gemme rapporten, hvis Arbejdstilsynet kigger forbi
 • huske at lave en ny APV-undersøgelse om 3 år

Yderligere information

Ansatte

1-4 medarbejdere, 5-10 medarbejdere, 11-50 medarbejdere, 51-100 medarbejdere, 100+ medarbejdere

Sprog

Dansk, Engelsk

Brancher

Oversigt over de brancher, der indgår i branchegruppen plast, glas og beton.

 • Fremstilling af andre plastprodukter
 • Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter
 • Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
 • Fremstilling af andre keramiske produkter
 • Fremstilling af byggematerialer af gips
 • Fremstilling af fibercement
 • Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten
 • Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralskeprodukter i.a.n.
 • Fremstilling af plastemballage
 • Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele
 • Fremstilling af byggematerialer af beton
 • Fremstilling af færdigblandet beton
 • Fremstilling af slibemidler
 • Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
 • Fremstilling af bygningsartikler af plast
 • Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler
 • Fremstilling af cement
 • Fremstilling af kalk og gips
 • Fremstilling af asfalt og tagpap
 • Fremstilling af bijouteri og lignende varer
 • Fremstilling af musikinstrumenter
 • Fremstilling af sportsudstyr
 • Fremstilling af spil og legetøj
 • Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.
 • Fremstilling af koks mv.
 • Fremstilling af mørtel
 • Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast
 • Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
 • Fremstilling af koste og børster
 • Formning og forarbejdning af planglas
 • Fremstilling af ildfaste produkter
 • Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk
 • Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas)
 • Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser
 • Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande
 • Fremstilling af andre gummiprodukter
 • Fremstilling af glasfiber
 • Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
 • Fremstilling af planglas

Typiske problemer

 • Akut fysisk overbelastning
 • Fald og snublen
 • Fald til lavere niveau
 • Ulykker med maskiner
 • Arbejdsstillinger
 • Ensidigt, belastende arbejde
 • Træk og skub
 • Tunge løft
 • Høj støj
 • Farlige stoffer og materialer
 • Støv, gasser og røg
 • Hjælp og støtte fra ledelse og kolleger
 • Mobning
 • Stor arbejdsmængde, tidspres og uklare krav
 • Hånd-armvibrationer
 • Indeklima