Metal og maskiner APV Analyse og Rapport

350,00 kr.3.500,00 kr.

Komplet, digital APV analyse som kan udsendes til medarbejderne. Du modtager rapport med konkrete indsatspunkter når analysen er afsluttet.

Varenummer (SKU): 10019 Kategori:

Beskrivelse

En arbejdspladsvurdering (også kaldet APV) er en undersøgelse af arbejdsmiljøet, som er lovpligtig at gennemføre for alle virksomheder med ansatte. Det gælder også, selvom der kun er 1 ansat. Formålet med en APV-analyse er at undersøge og dokumentere arbejdsmiljøforholdene – både de fysiske og de psykiske.

Branchespecifik APV

Før du køber en APV-analyse hos os, skal du være opmærksom på, at APV-analyserne er skræddersyet til den enkelte branche. Det betyder, at hvis du har medarbejdere i flere brancher, skal du bestille en APV-analyse pr. branche.

Dog dækker hver analyse både medarbejdere der arbejder i produktionen, og medarbejdere, der arbejder på kontoret. Alle spørgeskemaer er baseret på Arbejdstilsynets og NFAs tjeklister.

Sådan foregår det

1. Vælg branche og bestil antal medarbejdere (=antal besvarelser). Du modtager kvitteringsmail fra os.

2. Inden for 24 timer modtager du link til en online APV-undersøgelse som skal udsendes til medarbejderne. Se et APV eksempel her.

3. Når undersøgelsen er afsluttet efter 15 dage, får du automatisk en PDF rapport med grafisk statistik og konkrete indsatspunkter.

Spørgsmålene er baseret på Arbejdstilsynets egne tjeklister, og dækker både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Der kan besvares 100% anonymt på PC og telefon. Du vil dagligt få en statusmail, så du kan følge med i, hvor mange medarbejdere der har besvaret spørgerammen. Alle besvarelser er 100% anonyme.

Yderligere information

Ansatte

1-4 medarbejdere, 5-10 medarbejdere, 11-50 medarbejdere, 51-100 medarbejdere, 100+ medarbejdere

Sprog

Dansk, Engelsk

Brancher

Oversigt over de brancher, der indgår i branchegruppen metal og maskiner.

 • Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer
 • Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
 • Støbning af letmetalprodukter
 • Fremstilling af våben og ammunition
 • Fremstilling af bly, zink og tin
 • Oparbejdning af nukleart brændsel
 • Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
 • Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler
 • Fremstilling af letmetalemballage
 • Prægning af mønter
 • Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter
 • Overfladebehandling af metal
 • Maskinforarbejdning
 • Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker
 • Fremstilling af stænger ved koldtrækning
 • Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller
 • Støbning af jernprodukter
 • Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter
 • Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
 • Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
 • Fremstilling af håndværktøj
 • Koldbehandling
 • Fremstilling af ædelmetaller
 • Fremstilling af låse og hængsler
 • Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål
 • Fremstilling af aluminium
 • Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal
 • Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
 • Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning
 • Fremstilling af tråd ved koldtrækning
 • Støbning af stålprodukter
 • Fremstilling af døre og vinduer af metal
 • Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre
 • Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere
 • Fremstilling af kobber
 • Fremstilling af hydraulisk udstyr
 • Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)
 • Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner
 • Fremstilling af andre værktøjsmaskiner
 • Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.
 • Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg
 • Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi
 • Fremstilling af andre haner og ventiler
 • Fremstilling af motordrevet håndværktøj
 • Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap
 • Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
 • Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater
 • Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)
 • Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr
 • Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien
 • Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder
 • Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer
 • Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner
 • Fremstilling af maskiner til metallurgi
 • Fremstilling af vindmøller og dele hertil
 • Fremstilling af andre pumper og kompressorer
 • Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.

Typiske problemer

 • Akut fysisk overbelastning
 • Fald og snublen
 • Fald til lavere niveau
 • Intern transport og færdsel
 • Ulykker med maskiner
 • Arbejdsstillinger
 • Ensidigt, belastende arbejde
 • Træk og skub
 • Tunge løft
 • Høj støj
 • Hjælp og støtte fra ledelse og kolleger
 • Mobning
 • Stor arbejdsmængde, tidspres og uklare krav
 • Farlige stoffer og materialer
 • Støv, gasser og røg
 • Våde eller fugtige hænder
 • Hånd-armvibrationer
 • Indeklima