Landbrug, skovbrug og fiskeri APV Analyse og Rapport

350,00 kr.3.500,00 kr.

Komplet, digital APV analyse som kan udsendes til medarbejderne. Du modtager rapport med konkrete indsatspunkter når analysen er afsluttet.

Varenummer (SKU): 10029 Kategori:

Beskrivelse

En arbejdspladsvurdering (også kaldet APV) er en undersøgelse af arbejdsmiljøet, som er lovpligtig at gennemføre for alle virksomheder med ansatte. Det gælder også, selvom der kun er 1 ansat. Formålet med en APV-analyse er at undersøge og dokumentere arbejdsmiljøforholdene – både de fysiske og de psykiske. Før du køber en APV-analyse hos os, skal du være opmærksom på, at APV-analyserne er skræddersyet til den enkelte branche. Det betyder, at hvis du har medarbejdere i flere brancher, skal du bestille en APV-analyse pr. branche. Dog dækker hver analyse både medarbejdere der arbejder i produktionen, og medarbejdere, der arbejder på kontoret.

Sådan foregår det

Oshure APV-analyserne er skræddersyet til den enkelte branche. Det betyder, at hvis du har medarbejdere i flere brancher, skal du bestille en APV-analyse pr. branche. Når du har gennemført købet af en APV-analyse, vil du modtage en kvitteringsmail fra Oshure. Efterfølgende vil du modtage link til spørgerammen på email, som du så skal sende videre til dine medarbejdere inden for den valgte branche. Husk at tjekke dit spam-filter, hvis ikke du modtager mailen inden for 2 hverdage. Du vil dagligt få en statusmail, så du kan følge med i, hvor mange medarbejdere der har besvaret spørgerammen – ikke hvem der har svaret, da alle besvarelser er 100% anonyme. 15 kalenderdage efter, at du har modtaget spørgerammen, modtager du en rapport for besvarelserne inden for den pågældende branche. Du skal altså ikke gøre andet end at:

 • bestille APV-analyser til de brancher, dine medarbejdere tilhører
 • videresende spørgerammen til dine medarbejdere
 • minde medarbejderne om, at de skal huske at svare inden for de 15 kalenderdage
 • gemme rapporten, hvis Arbejdstilsynet kigger forbi
 • huske at lave en ny APV-undersøgelse om 3 år

Yderligere information

Ansatte

1-4 medarbejdere, 5-10 medarbejdere, 11-50 medarbejdere, 51-100 medarbejdere, 100+ medarbejdere

Sprog

Dansk, Engelsk

Brancher

Oversigt over de brancher, der indgår i branchegruppen landbrug, skovbrug og fiskeri

 • Dyrkning af andre flerårige afgrøder
 • Serviceydelser i forbindelse med husdyravl
 • Dyrkning af tobak
 • Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde
 • Planteformering
 • Landskabspleje
 • Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
 • Dyrkning af andre etårige afgrøder
 • Dyrkning af tropiske og subtropiske frugter
 • Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter
 • Avl af malkekvæg
 • Avl af andet kvæg og bøfler
 • Avl af heste og dyr af hestefamilien
 • Avl af kameler og dyr af kamelfamilien
 • Avl af smågrise
 • Dyrkning af sukkerrør
 • Dyrkning af tekstilplanter
 • Blandet drift
 • Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd
 • Dyrkning af ris
 • Avl af pelsdyr mv.
 • Skovning
 • Ferskvandsfiskeri
 • Havbrug
 • Dyrkning af druer
 • Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed
 • Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
 • Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer
 • Havfiskeri
 • Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter
 • Dyrkning af citrusfrugter
 • Serviceydelser til skovbrug
 • Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder
 • Avl af får og geder
 • Produktion af slagtesvin
 • Fjerkræavl
 • Kenneler
 • Serviceydelser i forbindelse med planteavl
 • Forarbejdning af afgrøder efter høst
 • Ferskvandsbrug
 • Dyrkning af olieholdige frugter
 • Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer
 • Gartneri

Typiske problemer

 • Akut fysisk overbelastning
 • Fald og snublen
 • Fald til lavere niveau
 • Intern transport og færdsel
 • Ulykker med håndværktøj
 • Ulykker med maskiner
 • Arbejdsstillinger
 • Ensidigt, belastende arbejde
 • Træk og skub
 • Tunge løft
 • Høj støj
 • Hjælp og støtte fra ledelse og kolleger
 • Mobning
 • Stor arbejdsmængde, tidspres og uklare krav
 • Infektionsrisiko
 • Farlige stoffer og materialer
 • Støv, gasser og røg
 • Våde eller fugtige hænder
 • Helkropsvibrationer
 • Hånd-armvibrationer