Transport af gods APV Analyse og Rapport

350,00 kr.3.500,00 kr.

Komplet, digital APV analyse som kan udsendes til medarbejderne. Du modtager rapport med konkrete indsatspunkter når analysen er afsluttet.

Varenummer (SKU): 10049 Kategori:

Beskrivelse

En arbejdspladsvurdering (også kaldet APV) er en undersøgelse af arbejdsmiljøet, som er lovpligtig at gennemføre for alle virksomheder med ansatte. Det gælder også, selvom der kun er 1 ansat. Formålet med en APV-analyse er at undersøge og dokumentere arbejdsmiljøforholdene – både de fysiske og de psykiske. Før du køber en APV-analyse hos os, skal du være opmærksom på, at APV-analyserne er skræddersyet til den enkelte branche. Det betyder, at hvis du har medarbejdere i flere brancher, skal du bestille en APV-analyse pr. branche. Dog dækker hver analyse både medarbejdere der arbejder i produktionen, og medarbejdere, der arbejder på kontoret.

Sådan foregår det

Oshure APV-analyserne er skræddersyet til den enkelte branche. Det betyder, at hvis du har medarbejdere i flere brancher, skal du bestille en APV-analyse pr. branche. Når du har gennemført købet af en APV-analyse, vil du modtage en kvitteringsmail fra Oshure. Efterfølgende vil du modtage link til spørgerammen på email, som du så skal sende videre til dine medarbejdere inden for den valgte branche. Husk at tjekke dit spam-filter, hvis ikke du modtager mailen inden for 2 hverdage. Du vil dagligt få en statusmail, så du kan følge med i, hvor mange medarbejdere der har besvaret spørgerammen – ikke hvem der har svaret, da alle besvarelser er 100% anonyme. 15 kalenderdage efter, at du har modtaget spørgerammen, modtager du en rapport for besvarelserne inden for den pågældende branche. Du skal altså ikke gøre andet end at:

 • bestille APV-analyser til de brancher, dine medarbejdere tilhører
 • videresende spørgerammen til dine medarbejdere
 • minde medarbejderne om, at de skal huske at svare inden for de 15 kalenderdage
 • gemme rapporten, hvis Arbejdstilsynet kigger forbi
 • huske at lave en ny APV-undersøgelse om 3 år

Yderligere information

Ansatte

1-4 medarbejdere, 5-10 medarbejdere, 11-50 medarbejdere, 51-100 medarbejdere, 100+ medarbejdere

Sprog

Dansk, Engelsk

Brancher

Oversigt over de brancher, der indgår i branchegruppen transport af gods:

 • Sø- og kysttransport af gods
 • Posttjenester omfattet af forsyningspligten
 • Rumfart
 • Oplagrings- og pakhusvirksomhed
 • Lufttransport af gods
 • Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv.
 • Andre post- og kurertjenester
 • Serviceydelser i forbindelse med luftfart
 • Transport af gods ad indre vandveje
 • Erhvervshavne
 • Parkering og vejhjælp mv.
 • Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler
 • Flytteforretninger
 • Godstransport med tog
 • Stationer, godsterminaler mv.
 • Godshåndtering
 • Vejgodstransport

Typiske problemer

Fokus i spørgeskemaet er på typiske problemer i branchegruppen transport af gods:

 • Akut fysisk overbelastning
 • Fald og snublen
 • Fald til lavere niveau
 • Intern transport og færdsel
 • Arbejdsstillinger
 • Ensidigt, belastende arbejde
 • Træk og skub
 • Tunge løft
 • Indeklima
 • Hjælp og støtte fra ledelse og kolleger
 • Mobning
 • Stor arbejdsmængde, tidspres og uklare krav
 • Vold og trusler
 • Høj støj
 • Støv, gasser og røg
 • Infektionsrisiko